Bruno Leoni - Özgürlük ve Hukuk

Büyük İtalyan hukukçu ve düşünür Bruno Leoni'nin Özgürlük ve Hukuk başlıklı kitabı Prof. Dr. Mustafa Erdoğan'nın çevirisi ve Atlas Network, Liberty Fund ve Friedrich Naumann Vakfı'nın destekleriyle tükçeye kazandırıldı!

Büyük İtalyan hukukçu ve düşünür Bruno Leoni Özgürlük ve Hukuk adlı bu baş eserinde sivil dinamiklerden türeyen, kendiliğinden gelişmeye dayalı evrimci hukuk görüşünün özgürlük idealiyle en iyi bağdaşan hukuk paradigması olduğunu, hem kavramsal hem de tarihsel kanıtlarıyla ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu kitabı okuyanlar sadece hukuk değil aynı zamanda liberalizm de öğrenmiş olacaklardır. Özgürlük ve Hukuk’un Türkiye’deki hukuk anlayışının özgürlükçü yönde değişmesine de katkı yapması umulur.

  • Kitabın PDF haline Yayın>Raporlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.