Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasi

13 Aralık 2019

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Eski Başkanı Vedat Ahsen Coşar ile Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasi üzerine konuşacağız.