Türkiye'de Din ve İnanç Özgürlüğü: Protestanların Tecrübesi

6 Aralık 2019

Türkiye Protestan Kiliseler Birliği Basın Sözcüsü ve Shema Media Group Genel Müdürü Soner Tufan ile Türkiye'de din ve inanç özgürlüğünü Protestanların tecrübesi üzerinden konuşacağız.