Türkiye'de Ekonomik Özgürlükler

Büyüme oranı ile iktisadi özgürlükler ve uluslararası ticaret serbestisi arasındaki ilişki dikkate alındığında, politika yapıcılarının indeks kapsamında yer alan değişkenler veya bu değişkenleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen diğer politika unsularına ilişkin alacakları kararların bireysel refah açısından önemli sonuçlar doğuracağı aşikardır.

Türkiye’de ekonomik özgürlük alanında var olan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, Fraser Enstitüsü’nün partnerliğinde, 25 Mayıs 2017’de Ankara’da bir günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda, akademi ve iş dünyasından gelen uzmanlar Fraser Enstitüsü’nün verileri üzerinden Türkiye’de ekonomik özgürlük meselesini tartıştı. Çalıştayın gerçekleştiği tarihte 2017 yılı Ekonomik Özgürlük Raporu henüz hazır olmadığından, 2016 yılı verileri tartışmaya temel oluşturdu. Bu tartışma, Fraser Enstitüsü temsilcisi Dr. Fred McMahon’ın da onayıyla “sağlam paraya erişim” kategorisi çıkarılarak beş yerine dört alt başlık etrafında gerçekleşti. Her tartışma grubuna bir raportör ve bir moderatör eşlik etti. Günün sonunda, tartışma gruplarında varılan sonuçlar genel oturumda tüm katılımcılarla paylaşıldı. Çalıştayın akabinde, raportörler çalıştayda varılan sonuçlar ışığında elinizdeki raporları kaleme aldılar