Olağanüstü Durumların Ekonomik Etkilerinin Minimizasyonu: Şok Tedavi ve Kademeli Yaklaşım Alternatifi

Darbe ile mücadelede kademeli yaklaşımın kullanılması bir yandan darbeye karşı etkin bir mücadele yapılırken, diğer yandan rekabetçi piyasanın korunması sağlanacak ayrıca ülke imajını yükseltme imkanı da değerlendirilmiş olacaktır.

15 Temmuz 2016’da kanlı-başarısız darbe girişiminin ekonomiye etkileri ve özellikle bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği yeterince tartışılmamıştır. Bu yazıda darbe girişiminin ve darbe ile mücadelenin ekonomik etkileri ve mücadelenin etkinliğinden taviz verilmeden bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği tartışılacaktır.