Terms Of Use

oad.org.tr (Web sitemiz)’i kullanan kişilerin hizmet alma amaçlı adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya T.C. Kimlik Numarası gibi kişisel bilgiler, Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi ve kişilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla yapılacak kullanımlarda yönlendirici bilgi olarak kullanılabilecektir.

Web sitemizin tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve verdiği hizmetlerde sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları ÖAD’ye aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, web sitemizde kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının ÖAD’den yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Yapılacak alıntılara, web sitemize kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.

oad.org.tr hizmetlerinin kullanılması sırasında kişilerin ve kurumların karşılaşabileceği teknik aksaklıklardan (cihaz, hat ve iletişim nedenli vb.) ötürü hizmeti alınamamasından, ÖAD sorumlu tutulamaz.

Kişilerin oad.org.tr üzerinden alacakları hizmetlerin kullanımı sırasında kendilerine tahsis edilen şifrenin kullanımını esnasında takip etmesi beklenen adımlar yazılı talimatlar olarak kabul edilecektir. Kişilere tahsis edilen bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen teslim bilgilerinin hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya ÖAD ihtiyaç duyulması halinde işlemi sonlandırma, durdurma, kişi hesabını askıya alma/dondurma, şifreyi sahiplerine haber vermeksizin iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden ÖAD sorumlu tutulamaz.

Şifrelerin alınması esnasında kişilerin taahhütname imzalamasıyla, ÖAD tarafından anlatılan ve belirtilen güvenlik önlemlerine uymayı, güncellemeyi ve uygulamayı istemedikleri takdirde, ÖAD’nin sunduğu uygulamaların, hizmetlerin görsel, fonksiyonel özelliklerinde kısıtlamalara gidilebileceği hususları kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

ÖAD tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma, erişim ve oad.org.tr üzerinden sunulacak hizmetlerle ilgili kişilerin kendileri ve reşit olmayan ve/veya vesayet altında bulundurduğu kişilerin, ÖAD’nin cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kişilerin kendisi ve velisi konumundaki bireylerin web sitemizi kullanması esnasındaki sorumlukları onlara aittir.