YASAL BİLDİRİM ve GİZLİLİK

Yasal Bildirim

ÖAD(Özgürlük Araştırmaları Derneği) (“Biz”) verilen içerik odaklı hizmetler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bu hizmetlerin sahiplerine yönlendirmeyi esas almaktadır. https://www.oad.org.tr/ üzerinden sunulan bu hizmetlerden doğabilecek hukuksal sonuçlar ve buradaki bilgilerin bütünlük ve doğruluk garantisi hizmetin sahibi olan tarafa aittir ve hiçbir şekilde ÖAD bu konulardan ötürü sorumlu tutulamaz.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Kullanıcıların https://www.oad.org.tr/’de sunulan hizmetlere erişimi ve kişisel bilgileri güncelleme amaçlarıyla ÖAD ile paylaştığı bilgileri, yalnızca ÖAD tarafından görevlendirilmiş ve sisteme erişim ve görüntüleme hakkı olan sistem yöneticileri tarafından yalnızca ÖAD web sisteminin güvenliğini ve tutarlılığını sağlamaya yönelik kullanılabilir.

Kişilerin, ÖAD ile paylaşmış olduğu bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve/veya yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşa hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir. Yasal düzenlemelerle bu bilgilerin açıklanmasını gerektiren bir durum tekâmül etmediği sürece hiçbir istisna ile bu bilgiler açıklanmayacaktır.

Telif Hakları

Web sitemizin hazırlanmasında kullanılan tasarım ve yöntem bilgisi konusundaki telif hakları ÖAD’ye aittir. Üçüncü şahıs ve/veya firmalara ait materyaller dışında kalan, ÖAD’ye rekabet avantajı sağlayan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet ÖAD’ye aittir.

Sorumluluğun Sınırı

https://www.oad.org.tr/ ’nin kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem, bağlantı arızası sonunca görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflarda da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan ÖAD, ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

https://www.oad.org.tr/ ’den sunulan hizmet ve uygulamalardaki bilgiler ve içerikler hizmetlerin sahibi olan kamu kurumu tarafından sağlanmakta olup, burada verilen hizmetlerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları ÖAD tarafından garanti edilemez ve bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü ÖAD’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir.

https://www.oad.org.tr/ üzerinden kamu kurumlarının internet sitelerine verilen bağlantılar ve de diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler kullanıcılara aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin doğruluğu, sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri https://www.oad.org.tr/ tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır. ÖAD, kendi internet sitesinde yayınladığı hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, sayfalar, bilgiler, görsel ve diğer içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.


Genel Şartlar

https://www.oad.org.tr/ (Web sitemiz)’yi kullanan kişilerin hizmet alma amaçlı isim, e-posta, telefon gibi kişisel bilgiler, Özgürlük Araştırmaları Derneği(ÖAD) tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi ve kişilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla yapılacak kullanımlarda yönlendirici bilgi olarak kullanılabilecektir.

Web sitemizin tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve verdiği hizmetlerde sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları ÖAD’ye aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, web sitemizde kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının ÖAD’den yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Yapılacak alıntılara, web sitemize kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir. https://www.oad.org.tr/ hizmetlerinin kullanılması sırasında kişilerin ve kurumların karşılaşabileceği teknik aksaklıklardan (cihaz, hat ve iletişim nedenli vb.) ötürü hizmeti alınamamasından, ÖAD sorumlu tutulamaz. https://www.oad.org.tr/’de websitenin genel trafiğini takip etmemizi sağlayan Google Analytics toplu veri takip ve analiz uygulaması haricinde herhangi bir kişisel bilgi alınmamakta ve kişisel veri depolaması yapılmamaktadır.

https://www.oad.org.tr/ 6698 sayılı KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU, 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN ve Avrupa Birliği GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ’nün öngördüğü kapsamda faaliyet gösterir.

ÖAD tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma, erişim ve https://www.oad.org.tr/ üzerinden sunulacak hizmetlerle ilgili kişilerin kendileri ve reşit olmayan ve/veya vesayet altında bulundurduğu kişilerin, ÖAD’nin cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kişilerin kendisi ve velisi konumundaki bireylerin web sitemizi kullanması esnasındaki sorumlulukları onlara aittir.