Martin Boyd - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Giriş

Bu kitap genel okuyucu kitlesi için Avrupa’da insan haklarına ilişkin bazı temel konularda bir rehber sunmayı amaçlıyor. Eğer insan hakları (haklarınız) ve Avrupa Konseyi’nin bu hakları nasıl koruyup ilerlettiği konularında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, okumaya devam edin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (Mahkeme) nasıl çalıştığını, ondan sonraki de Avrupa Konseyi’nin Avrupa Kıtası boyunca bu hakları korumak ve ilerletmek için nasıl başka yollarla da çaba gösterdiğini açıklayacaktır. Ve en sonunda da Avrupa’da insan haklarının yakın gelecekte nasıl gelişip, güç lenebileceğine dair bazı yorumları okuyacaksınız.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (Mahkeme) nasıl çalıştığını, ondan sonraki de Avrupa Konseyi’nin Avrupa Kıtası boyunca bu hakları korumak ve ilerletmek için nasıl başka yollarla da çaba gösterdiğini açıklayacaktır. Ve en sonunda da Avrupa’da insan haklarının yakın gelecekte nasıl gelişip, güç lenebileceğine dair bazı yorumları okuyacaksınız.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (Mahkeme) nasıl çalıştığını, ondan sonraki de Avrupa Konseyi’nin Avrupa Kıtası boyunca bu hakları korumak ve ilerletmek için nasıl başka yollarla da çaba gösterdiğini açıklayacaktır. Ve en sonunda da Avrupa’da insan haklarının yakın gelecekte nasıl gelişip, güç lenebileceğine dair bazı yorumları okuyacaksınız.