Türkiye'de Basın Özgürlüğü

Bu çalışmanın amacı, 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle beraber, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 13 yıl süren tek parti iktidarının son bulduğu ve yeni bir siyasal bağlamın ortaya çıktığı düşünüldüğünde, basın özgürlüğü tartışmalarını tekrar ele almak ve siyasetin müstakbel aktörlerine ve kamuoyuna liberal bir çerçeve sunmaktır.

Türkiye’deki basın özgürlüğünün tehdit altında olduğuna dair endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle Gezi Protestoları ile beraber medya- iktidar ilişkisi geniş halk kitleleri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve gittikçe artan otoriterleşme eğiliminin somut göstergelerinden birisi olarak gösterilmiştir. Bir yandan, uluslararası indeksler Türkiye’nin basın özgürlüğü performansındaki düşüşe işaret ederken diğer yandan muhalif oluşumlar hükümetin medya üzerindeki baskısını sıklıkla dile getirmişlerdir.