Raporlar

 • Türkiye'de Hukuk Devleti Raporu

  Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak 2020 yılının son aylarında başlattığımız Türkiye’de hukukun üstünlüğünün temellerini güçlendirmeyi amaçlayan “Çevrimiçi Hukuk Devleti Akademisi Projesi” kapsamında Doç. Dr. Ali Rıza Çoban tarafından hazırlanan “Türkiye’de Hukuk Devleti Raporu” yayınlandı.

 • Türkiye'de Basın Özgürlüğü Raporu 2019-2020

  "Türkiye’de basının özgür olup olmadığı hararetli tartışmaların konusu değildir. Ortada bir gerçek vardır ve bu konu artık tartışma dışıdır."

 • Kamu İhalelerinde Rekabet ve Şeffaflık

  Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle başlattığımız “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” projesi kapsamında Sayın Prof. Dr. Uğur Emek tarafından hazırlanan “Kamu İhalelerinde Rekabet ve Şeffaflık” adlı rapor, Kamu İhaleleri Rejimiyle ilgili mevcut riskleri ve sorunları tanımlamakta ve çözüm önerileri getirmektedir.

 • Türkiye'de Medya ve İfade Özgürlüğü İçin Siyasa Önerileri

  COMET: Türkiye’de Anlamlı İfade Olanakları Yaratmak (Creating Opportunities for Meaningful Expressions in Turkey) projesi, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün geliştirilmesi için siyasa önerileri sunmak amacıyla Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün (International Republican Institute, IRI) kolaylaştırıcılığıyla, Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) tarafından yürütülmüştür.

 • Mustafa Erdoğan- Hukukun Üstünlüğünün Elkitabı

  ''Bu Elkitabının amacı hukukun üstünlüğü idealinin anlamını ve gereklerini bütün yönleriyle ama özlü bir şekilde tanıtmaktır.''

 • Bruno Leoni - Özgürlük ve Hukuk

  İtalyan hukukçu ve düşünür Bruno Leoni'nin Özgürlük ve Hukuk adlı eseri

 • Tom G. Palmer - Barış Sevgi Özgürlük

   Bu kitap, barışın ve özgürlüğün siyasal, ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullarını araştırıyor. Yazarlar bu koşulları keşfetmekle kalmayıp, bu koşulların tesis edilmesi için harekete geçmeyi salık veriyor ve okuyucuya bir yol haritası sunuyor.

 • Tom G. Palmer - Neden Özgürlük ?

  Elinizdeki bu kitap sizin için bir kavramlar sözlüğü olmakla yetinmeyip, hem sizlere alternatif bir siyasal düşünce perspektifi sunacaktır hem de liberal düşünürler ve değerlerlerle tanışmanıza vesile olacaktır.

 • A Lıberal Response to The Populıst Challenge

  2019 yazında popülizmin yükselişte olduğu ülkelerden bir grup liberal akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasetçilerle İstanbul'da popülizm üzerine tartışmak ve bu tehdide karşı liberal bir iletişim stratejisi geliştirmek için bir araya geldik. Bu yazı, toplantıdan çıkan değerlendirmelerin detaylı bir sonuç raporudur.

 • 31 Mart'tan 23 Haziran'a Türkiye ve İstanbul'da Yerel Seçimler

  1946 seçimlerinden bugüne tek bir farkla: Seçmenin iradesine, özellikle İstanbul’da “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu…” diyen siyasi iktidarın öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında kazananın kim olduğuna dair bir tartışma yaşandı ve YSK İstanbul seçim sonuçlarını iptal ederek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi..