Hukuk Devleti Akademisi

18 Kasım 2017

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak, “Hukuk Devleti” kavramını derinlemesine incelemek ve bu kavramın değişik manalarının demokrasi ve hukuk eğitimi yönünden ne anlam ifade ettiğini tartışmak üzere Hukuk Devleti Akademisi’ni başlattık. Uzun senelere yayılmasını hedeflediğimiz bu akademinin hukukçu nesiller arasında bir köprü olmasını da hedefliyoruz.

Tecrübeli hukuk profesyonelleri ve ileri seviye hukuk öğrencilerini “hukuk devleti” kavramı etrafında gerçekleşecek derinlikli bir beyin fırtınasına davet ettik.

Hukuk Devleti Akademisi, ülkemizin saygın hukukçu hocalarıyla bir arada geçirilecek felsefi ve pratik tartışmalarla dolu bir hafta sonu kampı ve ar- dından gelecek 6 aylık bir mentorluk dönemini kapsamaktadır. Bu 6 aylık mentorluk dönemi içerisinde her katılımcının kendi mentoru ile belirleye- ceği bir başlıkta 8.000 – 10.000 kelimelik bir makale yazması beklendi.