Olağanüstü Durumların Ekonomik Etkilerinin Minimizasyonu: Şok Tedavi ve Kademeli Yaklaşım Alternatifi

15 Temmuz 2016’da kanlı-başarısız darbe girişiminin ekonomiye etkileri ve özellikle bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği yeterince tartışılmamıştır. Bu yazıda darbe girişiminin ve darbe ile mücadelenin ekonomik etkileri ve mücadelenin etkinliğinden taviz verilmeden bu etkilerin nasıl en aza indirilebileceği tartışılacaktır.

Darbe girişiminin ekonomiye etkilerini iki boyutta ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi bizatihi darbe girişiminin etkileridir. İkinci boyut ise bizatihi OHAL rejiminin etkileridir. Bu etkileri belirsizliğin, denetimsizliğin, öngürülemezliğin, güvensizliğin, beşeri zafiyetin ve dış dünya algılamalarının ekonomik sonuçları çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda da iki alternatifin değerlendirilmesi mümkündür. Bunlardan birincisi halen uygulanan şok tedavi yöntemi (bu yöntem ekstrem OHAL olarak da adlandırılabilir), ikincisi ise kademeli yaklaşımdır. Bu yaklaşımı da kademeli yaklaşım veya yumuşak OHAL olarak da isimlendirmek mümkündür.