Siyasi Partilerin Beyannamelerindeki Ekonomik Vaatler, Liberal İlkelerle Ne Ölçüde Uyumlu?

2015 seçimlerinde siyasi partilerin seçim vaatlerinin liberal değerlerle uyumu incelenmektedir.

2015 Seçimlerinde siyasi partilerin yaptıkları vaatlerin liberal prensiplerle uyumu; bu vaatlerin yapılabilirliğinin, tutarlılığının ve en önemlisi de başarı şansının anlamlı bir göstergesi niteliğindedir. Siyasi partilerin vaatlerinin liberal ilkelerle ne ölçüde bağdaştığını üç açıdan ele almak mümkündür. 1. Vaatlerin dayandığı değerlerin liberal prensiplerle uyum uyumu, 2. Performansla ilgili vaatlerin liberal prensip ve ilkelerle uyumu, 3. Kullanılacağı söylenen araçlarla ilgili vaatlerin liberal prensiplerle uyumudur. Nihayet söylemdeki uyum ile eylemdeki uyum arasında da bir ayrım yapmak yararlı olur.