Türkiye'de Hayat Tarzına Yapılan Müdahalelerin Kötümserlik Yaratma Etkileri ve Telafi Edici Faktörler

Kötümserlik demokrasiye inancı zayıflatan ve başka yöntemlerin revaç görmesini kolaylaştıran ve huzursuzluğu besleyen bir olgudur.

Bu yazının amacı, Türkiye’de hayat tarzına yapılan devlet müdahalelerinin kötümserlik yaratma etkilerinin ve bu etkileri hafifletecek faktörlerin incelenmesidir. Bu çerçevede öncelikle iki sorun üzerinde kısaca durmak gerekecektir. Bunlardan birincisi Türkiye’de kötümserlik olgusunun kaynakları ve kayda değer bir kötümserlik olgusunun yaşanıp yaşanmadığıdır. Üzerinde kısaca durulacak ikinci sorun ise kötümser kitlelerin yaygınlığının bir ülke açısından yaratabileceği sakıncalardır. Bu yazıda üzerinde daha fazla durulacak iki soru vardır. Bunlardan birincisi Türkiye’de hangi kamu politikalarının hayat tarzını etkileyerek kötümserliğe neden olduğudur. Yazıda üzerinde daha fazla durulacak diğer soru Türkiye’de hayat tarzına müdahale olgusunun yarattığı kötümserlikten uzaklaşmanın mümkün olup olmayacağıdır.