Türkiye'de Yüksek Öğretimin Finansmanı: Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

Yüksek öğrenime katılımın bir yatırım olduğu ve bu yatırımın en temel finansörünün Türkiye’de vergi verenler olduğu düşünüldüğünde, mevcut politikanın maliyetinin bir hayli yüksek olması kamu politikası açısından ciddi bir endişe teşkil etmektedir.

Üniversite mezunlarının toplumun geri kalanından ortalama olarak daha fazla para kazanması, ama öğrenciliklerinin maliyetinin kendilerine kıyasla toplumun daha yoksul kesiminin vergileri üzerinden karşılanması Türkiye’nin yüksek öğrenim finansman sisteminin ilk bakışta görülmeyen bir çeşit sosyal adalet problemidir.Yüksek öğrenimin faydalarını zararlarından kurtarmak için hükümetin radikal kamu politikası değişikliği yapması gerekmektedir. Benzer problemler yaşayan diğer ülkelerin kamu politika deneylerinden ders alınması bu adımda atılacak ilk adım olarak düşünülebilir