İklim Planlamacılarının Nüfus Planlamacılarımız Olmasına İhtiyacımız Yok

Küresel nüfus artıyor, ancak bu durum endişe sahiplerinin düşündüğü gibi bir felaket değil. İklim değişikliği nedeniyle çocuk sahibi olmayı reddetmek bir süredir rağbette. Eğer zeki...

Fosil Yakıtların Gölgesinde: Devletlerin Karbon Ayak İzi Çelişkisi

Karbon ayak izi, bir kişi, kurum veya ülkenin her türlü faaliyeti sonucu atmosfere saldığı sera gazı miktarını ifade eder. Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ifade...

Vergilendirmeye David Ricardo Düşüncesinden Bir Bakış

Klasik iktisat ekolünün önde gelen temsilcilerinden olan David Ricardo (1772-1823), özellikle emeğin değeri, ticaretin doğası ve vergilendirme bağlamında önemli katkılar sunmuştur. Ricardo’nun iktisadi görüşleri...

Türkiye’de Artan Kuraklığa Liberal Çözüm Önerileri

Türkiye, son yıllarda artan kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. İklim değişikliği, yanlış tarım uygulamaları, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilememesi ve artan nüfus gibi...

İsviçre’nin İklim, Çevre ve Enerji Sorunlarına Yaklaşımı

“Liberal bir ekolojik yaklaşım nasıl olmalı?” sorusuna bir cevap niteliğinde bir ülke düşünün; sıfır fosil yakıt, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları, emisyon ticareti sistemi,...

ARTIK İTİRAF EDELİM: BİZİM SORUNUMUZ DEVLETTEN ÖNCE TOPLUMLA

Kendilerini ‘’demokrat aydınlar’’ olarak niteleyen solcular ile bazı Kemalistler 12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu depolitize ettiğini (politikaya ilgisizleştirdiğini) ileri sürerler. Bu sözde büyük bir...

“Yoksulları Mağdur Edecek” Sözü Ne Zaman “Çevre İçin İyi” Sözünden Ağır Basar? 

Heartland Enstitüsü'nde çalışan H. Sterling Burnett, "Enerji her ekonominin can damarıdır," diye yazıyor. "Karbon vergisi enerji fiyatlarını yükselterek istihdamı azaltacak, böylece ABD'li şirketlerin yabancı...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK G7 VE BRICS ÜLKELERİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Çevre kirliliği, yanlış atık yönetimi, yoğun fosil yakıt kullanımı ve fosil yakıt kullanımı yerine geçebilecek enerji kaynaklarına geçişin tam olarak sağlanamaması, iklim değişikliğine sebep...

Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2023

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin uluslararası partnerlerinden biri olan World Justice Project (Dünya Adalet Projesi) 2012 yılından bu yana ülkelerin uygulamada hukukun üstünlüğüne ne ölçüde bağlı...

Özgürlük Gündemi Sayı 49

Editörden, Geçen Mayıs’ta yapılan genel seçimler, umulanın aksine, maalesef Türkiye’nin siyasî sağlığını iyileştirecek yeni bir dönemin başlangıcı olmadı. O tarihten beri işlerin kısa ve...