Bireycilik, Dayanışma ve Kolektivizm

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında Alman sosyolog Ferdinand Tönnies (1855-1936) sanayileşmenin toplumsal yapı ve kurumlar üzerindeki etkilerini ele aldığı Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) adlı eserinde geleneksel...

Özgürlük Gündemi Sayı 29

Editör’den, Türkiye’nin aşağı yukarı son on yıldır yaşamakta olduğu, faili belli olan çok yönlü kriz her gün daha da derinleşerek ve hız kesmeksizin devam ediyor....

Türkiye’de Yürütme ve İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması...

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kullanılan Kitlesel Gözetim Teknolojilerinin Kişisel Veriler ve Hukukun Üstünlüğü Açısından Değerlendirilmesi

Denetim ve gözetim teknolojileri kullanımı COVID-19 Salgını sırasında uygulanan tedbirlere halkın uyumunu artırmak ve uygulama maliyetlerini en aza indirmek için idari açıdan yararlı olsa...

2021 Yılı Faaliyet Raporu

Özgürlük Araştırmaları olarak kurulduğumuz günden itibaren Türkiye’de hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi ve insan haklarına dayalı siyasi, sivil ve hukuki düzenlemelerin tesisi için kamu politikaları...

2021 ALMANAK Türkiye’de Hukuk Devleti, Demokrasi, Sivil ve Ekonomik Özgürlükler

Bu çalışma Ekim 2020 – Ocak 2022 tarihleri arasında Freedom House iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi” kapsamında hazırlanan Özgürlük...

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler Raporu 2021

Fraser Enstitüsü 1996 yılından beri bir Ekonomik Özgürlükler Endeksi’ni hazırlamaktadır. Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nin metodolojisinin geliştirilmesi aşamasında Milton Friedman, Rose Friedman, Douglass North, Gary Becker,...

Özgürlük Gündemi Sayı 28

Editör’den, Yeni yıl arifesi dünyanın hemen hemen her yerinde insanların genellikle geleceğe dönük olarak en fazla iyimser oldukları günlerdir. Türkiye’de de öteden beri yılın son...

Özgürlük Gündemi Sayı 27

Editör’den, Son birkaç haftadır Türkiye siyasetinin öne çıkan tartışma konusunu, ekonominin geneldeki kötüye gidişi ve buna paralel olarak döviz kurundaki aşırı yükselme oluşturmaktadır. Hükûmetin, daha...

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Durumu: Örgütlenme ve Toplanma Hakkı

Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü siyasi, sosyal, dini, etnik, sınıfsal, kültürel vb. hayatın tüm alanlarını kapsayan bir özgürlüktür. Dolayısıyla farklı alanları kapsayan bir özgürlük ister...