Özgürlük Gündemi Sayı 26

Editör’den, Türkiye siyasetinde geçen Bülten’den sonra meydana gelen gelişmeler içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımadıkları yolundaki açıklaması öne çıkmaktadır....

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu (Ağustos 2020-Eylül 2021)

Türkiye’de basın özgürlüğü meselesi artık tartışmalı bir konu olmaktan çıkmış, siyasal otoritenin bilgi ve düşünce akışını düzenleme iddiası aşikar hale gelmiştir. Hem konuyla ilgili...

Özgürlük Gündemi Sayı 25

Editör’den, Nihayet beklenen oldu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım-2 Aralık toplantısında ’’Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’’nin Osman Kavala hakkındaki kararının gereğini yerine getirmediği için Türkiye...

Özgürlük Gündemi Sayı 24

Editör’den, Epeydir yaşanmakta olduğumuz çok yönlü gerileme süreci sonunda Türkiye’yi içinden çıkılması neredeyse imkânsız olan derin bir krize sürüklemiş bulunuyor. Son bir hafta içinde tanık...

Özgürlük Gündemi Sayı 23

Editör’den, Hükümet sistemi arayışları devam ediyor. 2017 yılında yapılan Anayasa revizyonuyla getirilen başkancı sistem, tahmin edildiği gibi, siyasî rejimin tek-adamcı ve baskıcı vasfını pekiştirirken, taraftarlarının...

Özgürlük Gündemi Sayı 22

Editör’den, Son günlerde siyasî gündemin en önemli başlığını Kürt sorununda yeniden barışçı çözüm ihtimalinin belirmesi oluşturmaktadır. Kürt siyasî hareketinin yasama organındaki temsilcisi olan ‘’Hakların Demokrasi...

COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri, Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve Yeni Küreselleşme

COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de...

Özgürlük Gündemi Sayı 21

Editör’den İzleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi, geçen iki hafta içinde siyasî gündemimizde öne çıkan “yeni’’ başlıkların çoğu aslında Türkiye’nin öteden beri aşina olduğumuz...

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2020 yılı Özgürlük Araştırmaları Derneği açısından da son derece yoğun geçti. Pandemi nedeniyle tüm çalışmalarımızı çevrimiçi ortamlara taşıdık. YouTube üzerinden hazırladığımız canlı yayınlar ile...

Özgürlük Gündemi Sayı 20

Editör’den, AKP-MHP iktidarının sosyal medyaya baskı hazırlığı içinde olduğu bir sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden yeni bir ibretamiz karar daha çıktı. Mahkeme bu kararında, Türkiye’nin...