Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Bandrol Bedeli

Türkiye’de uygulanan vergi rejiminde dolaylı vergiler oldukça fazla bir boyutu kapsıyor. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak yürüttüğümüz #VergiMükellefi isimli proje kapsamında, özellikle dolaylı vergilerin oransal...

Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Covid-19 Aşılama Siyasaları Örneği

Bu raporda, aşılama ile ilgili kamu siyasalarının özgürlükler açısından bir analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analizde aşılama siyasaları tıbbi, politik veya ekonomik açıdan ziyade kamu siyasaları...

Türkiye, Diyanet, Seküler Bir Demokrasi

"Diyanet İşleri Başkanlığı, İslami hizmetleri düzenlemek için yapılandırılmıştı; ancak aslında resmi bir İslam anlayışını yayarak ‘dini’ kontrol etmenin ve paradoksal gibi görünse de sekülariteyi ‘güvence altına almanın’ bir aracıydı."

COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri, Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve Yeni Küreselleşme

COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de...

Covid-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Politika Önlemlerinin Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Harun Öztürkler, COVID-19 pandemisiyle beraber resesyonu derinleşen küresel ve ulusal ekonomilerin arz ve talep yapılarını inceleyerek bizlere makro düzeyde bir ekonomi analizi sunuyor.

Covid-19 Salgını, Kısıtlayıcı Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Karşılaştırmalı Bir Analiz

Prof. Dr. Mete Yıldız çalışmasında “COVID-19 Salgınında kamu yararı ve toplum sağlığını korumak amacıyla kısıtlayıcı kamu siyasaları uygulanırken bireylerin özgürlükleri nasıl en az zarar görebilir?” sorusunun cevabını aramıştır.

İlk ve Ortaöğretimin Finansmanı Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

''Toplumsal talepleri merkezine alan yaklaşımlar, eğitimi toplumun düzenlenmesinde en önemli unsur olarak görür. Liberal görüşte ise eğitim, insanın kendi varlığını tamamlama araçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olmasını sağlayan bir faaliyet alanı olarak tanımlanır.''

Korona Virüsü Pandemisiyle (covid-19) Mücadelede Sınırlı Kaynak Kullanımı

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkıp, 2020 yılı Mart ayında pandemiye dönüşen ve 11 Nisan 2020 tarihi itibariyle, dünya çapında, yaklaşık 110.000 insanın ölümüne yol açan korona virüsü (COVID-19), sınırlı kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Analiz, bu bağlamda sınırlı kaynak kullanımına dair yaklaşımları incelemektedir.

Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Kapsamında Lgbt+ Etkinliği Yasakları

Toplanma özgürlüğü olmadan örgütlenme özgürlüğünün bir anlam ifade etmeyeceği gibi bu iki özgürlük olmadan da ifade özgürlüğü büyük bir yara alacaktır.

Türkiye Ekonomisi ve Yeni Ekonomi Programı: Sorunlar ve Politika Alternatifleri

Ekonomik durgunluktan çıkılması için yapılması gereken sorunun kabul edilip bir hasar bilançosu oluşturulması ve kısa vadede bu hasarın nasıl giderileceğine ilişkin bir yol haritası sunulmasıdır.