Özgürlük Gündemi Sayı 24

Editör’den, Epeydir yaşanmakta olduğumuz çok yönlü gerileme süreci sonunda Türkiye’yi içinden çıkılması neredeyse imkânsız olan derin bir krize sürüklemiş bulunuyor. Son bir hafta içinde tanık...

Özgürlük Gündemi Sayı 23

Editör’den, Hükümet sistemi arayışları devam ediyor. 2017 yılında yapılan Anayasa revizyonuyla getirilen başkancı sistem, tahmin edildiği gibi, siyasî rejimin tek-adamcı ve baskıcı vasfını pekiştirirken, taraftarlarının...

Özgürlük Gündemi Sayı 22

Editör’den, Son günlerde siyasî gündemin en önemli başlığını Kürt sorununda yeniden barışçı çözüm ihtimalinin belirmesi oluşturmaktadır. Kürt siyasî hareketinin yasama organındaki temsilcisi olan ‘’Hakların Demokrasi...

Özgürlük Gündemi Sayı 21

Editör’den İzleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi, geçen iki hafta içinde siyasî gündemimizde öne çıkan “yeni’’ başlıkların çoğu aslında Türkiye’nin öteden beri aşina olduğumuz...

Özgürlük Gündemi Sayı 20

Editör’den, AKP-MHP iktidarının sosyal medyaya baskı hazırlığı içinde olduğu bir sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden yeni bir ibretamiz karar daha çıktı. Mahkeme bu kararında, Türkiye’nin...

Özgürlük Gündem Sayı 19

Editör’den, Anayasa Mahkemesi bir yurttaşın kişisel başvurusu üzerine geçenlerde ceza mevzuatıyla ilgili önemli bir karar verdi, sevindirici olduğu kadar tereddüt de yaratan bir karar… Mahkemenin...

Özgürlük Gündemi Sayı 18

Editör’den Türkiye yaklaşık on gündür ülkenin batı ve güney bölgelerini kuşatan orman yangınları felâketiyle baş etmeye çalışıyor. Orman yangınları ülkemizin hemen hemen her yaz karşılaştığı...

Özgürlük Gündemi Sayı 17

Editör’den, Türkiye’nin hukuk ve adalet, insan hakları ve demokrasi idealleri konusundaki olumsuz sicilinde hiçbir iyileşme olmaması epey bir süredir maalesef olağanlaşmış durumda. Bülten’in bu 17....

Özgürlük Gündemi Sayı 16

Editör’den, Geçen hafta iki yüksek mahkemeden Türkiye’nin bugünkü rejiminin tanımı bakımından oldukça anlamlı olan iki ayrı karar çıktı. Cumhurbaşkanının Türkiye’nin ‘’İstanbul Sözleşmesi’’nden çekilmesine ilişkin işlemine...

Özgürlük Gündemi Sayi 15

"Uyuşturucu ticaretinden suikaste rüşvetten ihale usulsüzlüğüne kadar geniş bir hukuksuzluk yelpazesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen kişi ve gruplara yönelik olarak herhangi bir savcının henüz...