Demokrasinin son kalesi: Özgür seçimler

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. CHP’nin sürpriz bir yükseliş yaptığı, AKP’nin birçok şehir ve ilçeyi kaybettiği ve tarihinde ilk kez ülke genelinde ikinci...

Avrupa ve Türkiye Karşılaştırmalı Alkol Politikaları

Alkol tüketimine ilişkin devlet politikaları uygulanırken bu politikaların, insanların ölçülü fakat özgür surette alkol içebilmesinin önünü açan kaygılar içermesini gerekli kılmıştır. Bu gereklilikle savaşmak, istenenin ve beklenenin çok aksine sonuçların doğmasına neden olabilmektedir.

Covid-19 Sebebiyle Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Hukuka Uygun Mu?

Virüsle mücadele amacına yönelik tedbirlerin alınması yolundaki toplumsal uzlaşma hukukilikle ilgili kaygıların üzerini örtmemelidir. Unutulmamalıdır ki hukuk devletinden verilen her ödün salgın hastalıklar kadar tehlikeli olabilir.

Corona için Kapitalizmi Yakmak

'Evet, kapitalizm mükemmel bir sistem değildir. Ancak, tarihsel tecrübemiz göstermiştir ki, alternatif modellere göre o insanlığın ihtiyaçlarını karşılamada en başarılı sistemdir.' Prof. Dr. Bican Şahin bizler için kaleme aldı.

Sağlık Tedbirlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi

Covid-19 salgını nedeniyle alınacak her önlem için etkililik, orantılılık, zorunluluk, asgari ihlal, kamuoyu meşruiyeti ve adalet ilkelerini dikkate alınmak zorundadır. Dr. Ercan Avcı ‘Salgın Tedbirlerinin Etik Açıdan Değerlendirilmesi'ni bizler için yazdı!

Hukuk ve Adalet

'Hukuk eğer arkasındaki devlet gücü sayesinde etkili bir şekilde işleyen bir fenomenden ibaret değilse, onu insanların hukuka ilişkin evrensel algısının ilk referansı olan ‘’adalet’’ değerinden bağımsız olarak düşünemeyiz.' Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, 'Hukuk ve Adalet'i bizler için kaleme aldı.

Türkiye’de Örgütlü Çıkar Siyaseti, Sendikalar ve Sivil Toplum

Sendikal oluşumların zayıflatılması, sivil toplumun zayıflatılması ve gereğinden fazla politize olması, sivil toplumdan gelen farklı politik taleplerin alanının daralmasına yol açmaktadır.

Vicdan Özgürlüğü ve Sekülerizm

Liberal yasal/ siyasal sistem hiç kimse için bir yaşam biçimini zorunlu kılmaz ve tüm gruplara eşit mesafede olmaya özen gösterir

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasi

Demokrasi, sadece yönetenlerin başarısız olduklarında değiştirilmelerine olanak sağlayan ve kurumsallaşması için devamlılığı öngören bir süreçtir.

Türkiye’de Hayat Tarzına Yapılan Müdahalelerin Kötümserlik Yaratma Etkileri ve Telafi Edici Faktörler

Kötümserlik demokrasiye inancı zayıflatan ve başka yöntemlerin revaç görmesini kolaylaştıran ve huzursuzluğu besleyen bir olgudur.