En Yeni İçerikler

Özgürlük Gündemi Sayı 23

Editör’den, Hükümet sistemi arayışları devam ediyor. 2017 yılında yapılan Anayasa revizyonuyla getirilen başkancı sistem, tahmin edildiği gibi, siyasî rejimin tek-adamcı ve baskıcı vasfını pekiştirirken, taraftarlarının...

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” Projesi

Özgürlük Araştırmaları Derneği bünyesinde, International Democratic Initiative desteğiyle, “Türkiye'de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında hazırladığımız eğitime başvurular başladı! Eğitim...

Özgürlük Gündemi Sayı 22

Editör’den, Son günlerde siyasî gündemin en önemli başlığını Kürt sorununda yeniden barışçı çözüm ihtimalinin belirmesi oluşturmaktadır. Kürt siyasî hareketinin yasama organındaki temsilcisi olan ‘’Hakların Demokrasi...

COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri, Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve Yeni Küreselleşme

COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de...

Özgürlük Gündemi Sayı 21

Editör’den İzleyen sayfalarda daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi, geçen iki hafta içinde siyasî gündemimizde öne çıkan “yeni’’ başlıkların çoğu aslında Türkiye’nin öteden beri aşina olduğumuz...

2020 Yılı Faaliyet Raporu

2020 yılı Özgürlük Araştırmaları Derneği açısından da son derece yoğun geçti. Pandemi nedeniyle tüm çalışmalarımızı çevrimiçi ortamlara taşıdık. YouTube üzerinden hazırladığımız canlı yayınlar ile...