En Güncel Yayınlar

İklim Planlamacılarının Nüfus Planlamacılarımız Olmasına İhtiyacımız Yok

Küresel nüfus artıyor, ancak bu durum endişe sahiplerinin düşündüğü gibi bir felaket değil. İklim değişikliği nedeniyle çocuk sahibi olmayı reddetmek bir süredir rağbette. Eğer zeki...

Fosil Yakıtların Gölgesinde: Devletlerin Karbon Ayak İzi Çelişkisi

Karbon ayak izi, bir kişi, kurum veya ülkenin her türlü faaliyeti sonucu atmosfere saldığı sera gazı miktarını ifade eder. Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ifade...

Vergilendirmeye David Ricardo Düşüncesinden Bir Bakış

Klasik iktisat ekolünün önde gelen temsilcilerinden olan David Ricardo (1772-1823), özellikle emeğin değeri, ticaretin doğası ve vergilendirme bağlamında önemli katkılar sunmuştur. Ricardo’nun iktisadi görüşleri...

Türkiye’de Artan Kuraklığa Liberal Çözüm Önerileri

Türkiye, son yıllarda artan kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. İklim değişikliği, yanlış tarım uygulamaları, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilememesi ve artan nüfus gibi...

İsviçre’nin İklim, Çevre ve Enerji Sorunlarına Yaklaşımı

“Liberal bir ekolojik yaklaşım nasıl olmalı?” sorusuna bir cevap niteliğinde bir ülke düşünün; sıfır fosil yakıt, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları, emisyon ticareti sistemi,...

ARTIK İTİRAF EDELİM: BİZİM SORUNUMUZ DEVLETTEN ÖNCE TOPLUMLA

Kendilerini ‘’demokrat aydınlar’’ olarak niteleyen solcular ile bazı Kemalistler 12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu depolitize ettiğini (politikaya ilgisizleştirdiğini) ileri sürerler. Bu sözde büyük bir...