2020 Uluslararasi Mülkiyet Haklari Endeksi

Mülkiyet Hakları Birliği (Property Rights Alliance) tarafından yayınlanan 2020 Uluslararası Mülkiyet Hakları Endeksi'ne göre Türkiye 129 ülke arasından 66. sırada yer almaktadır.

2021 Yılı Ocak-Mart Alkol Tüketim Verileri

Geçtiğimiz yıl toplamda 2430 adet kaçak alkolle mücadele operasyonu yapılmıştı. 2021 yılının ilk üç ayında ise 255 kaçak alkolle mücadele operasyonu yapılırken bu operasyonlarda 1187 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Alkol Yasaklarinin Istenmeyen Sonuçlari – Çeviri –

Alkol yasağının istenmeyen sonuçlarının en büyüğü aslında görmesi en kolay olanıydı. On yılı aşkın süredir uygulanan yasak, içki kullanımında ölçülü olmayı teşvik etmek için ortaya konmasına rağmen alkolde ölçüsüzlüğü ve aşırılığı beraberinde getirdi. Alkol aşırılığına karşı Birleşik Devletlerin icat ettiği çözüm, sorunu daha da kötü bir hale getirmekten başka işe yaramadı.

Kamu Ihalelerinde Rekabet Ve Şeffaflik Raporu – Yönetici Özeti –

Bu proje kapsamında Sayın Prof. Dr. Uğur Emek tarafından hazırlanan “Kamu İhalelerinde Rekabet ve Şeffaflık” adlı rapor, Kamu İhaleleri Rejimiyle ilgili mevcut riskleri ve sorunları tanımlamakta ve çözüm önerileri getirmektedir.

Güçler Ayriliği, Denge Ve Denetleme Ile Yasama Ve Yürütme Ilişkileri Raporu – Yönetici Özeti-

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya tarafından hazırlanan “Güçler Ayrılığı, Denge ve Denetleme ile Yasama ve Yürütme İlişkileri” adlı rapor, Türkiye’de mevcut düzendeki denge ve denetleme mekanizmasını ve yasama ve yürütme ilişkilerini, güçler ayrılığı ilkesine değinerek, ele almıştır.

Hukukun Üstünlüğünü Sağlamak Için Yargi Reformu Önerisi Raporu – Yönetici Özeti –

Yargı alanına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri Doç. Dr. Ali Rıza Çoban tarafından hazırlanan “Hukukun Üstünlüğünü Sağlamak İçin Yargı Reformu Önerisi” başlıklı raporda ele alınmıştır. İlgili raporda Türkiye’nin mevcut düzende yer alan sorunları ele alınırken yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının hem kuvvetler ayrılığı ilkesi hem de denge ve denetleme  mekanizması için önemine vurgu yapılmıştır.

Kamu Personel Rejiminde Reform Ihtiyaci Raporu

Prof. Dr. Muhittin Acar tarafından hazırlanan “Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı” adlı rapor, kamu personel rejimindeki mevcut sorunlar ve bu sorunların doğurduğu riskleri ilgili rejimin temelini teşkil eden anayasa-yasal ilkeler çerçevesinde ele almakta ve bu ilkeler ışığında değerlendirmektedir.

Demokrasi Için Medya Inşasi, Her Şeye Sifirdan Başlamak, Tabula Rasa Raporu -yönetici Özeti-

Gazeteci Derya Sazak tarafından kaleme alınan “Demokrasi için Medya İnşası, Her Şeye Sıfırdan Başlamak, Tabula Rasa” adlı rapor, Türkiye’de mevcut medya düzenindeki sorunlar ve olası çözüm önerileri sunulmuştur.

Türkiye’de Yapisal Reformlar Projesi

Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişimi güçlendirmek için Yasama, Yargı, Kamu İhale Rejimi, Kamu Personeli Rejimi ve Medya Bağımsızlığı olmak üzere beş ana kurum/yapı belirledik ve bu alanlardaki mevcut sorunların tanımlanması, somutlaştırılması ve olası reform önerilerinin paylaşılmasını amaçladık. 

Canli Yayin Serileri: Portre

COVID-19 pandemisinin neden olduğu yeni düzeni avantaja çevirmek için Ekim 2020 itibariyle kuruluşumuzu ve çeşitli projelerimizi tanıtmak amacıyla “Portre” adını verdiğimiz canlı yayın serisini başlattık. Her canlı yayında tartışma ve analiz şeklinde kuruluşumuzun vizyonu, misyonu, belirli proje ve yayınları hakkında bilgi veriyoruz.