İklim Planlamacılarının Nüfus Planlamacılarımız Olmasına İhtiyacımız Yok

Küresel nüfus artıyor, ancak bu durum endişe sahiplerinin düşündüğü gibi bir felaket değil. İklim değişikliği nedeniyle çocuk sahibi olmayı reddetmek bir süredir rağbette. Eğer zeki...

Fosil Yakıtların Gölgesinde: Devletlerin Karbon Ayak İzi Çelişkisi

Karbon ayak izi, bir kişi, kurum veya ülkenin her türlü faaliyeti sonucu atmosfere saldığı sera gazı miktarını ifade eder. Birim karbondioksit (CO2) cinsinden ifade...

Vergilendirmeye David Ricardo Düşüncesinden Bir Bakış

Klasik iktisat ekolünün önde gelen temsilcilerinden olan David Ricardo (1772-1823), özellikle emeğin değeri, ticaretin doğası ve vergilendirme bağlamında önemli katkılar sunmuştur. Ricardo’nun iktisadi görüşleri...

Türkiye’de Artan Kuraklığa Liberal Çözüm Önerileri

Türkiye, son yıllarda artan kuraklık sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. İklim değişikliği, yanlış tarım uygulamaları, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilememesi ve artan nüfus gibi...

İsviçre’nin İklim, Çevre ve Enerji Sorunlarına Yaklaşımı

“Liberal bir ekolojik yaklaşım nasıl olmalı?” sorusuna bir cevap niteliğinde bir ülke düşünün; sıfır fosil yakıt, yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımları, emisyon ticareti sistemi,...

ARTIK İTİRAF EDELİM: BİZİM SORUNUMUZ DEVLETTEN ÖNCE TOPLUMLA

Kendilerini ‘’demokrat aydınlar’’ olarak niteleyen solcular ile bazı Kemalistler 12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu depolitize ettiğini (politikaya ilgisizleştirdiğini) ileri sürerler. Bu sözde büyük bir...

“Yoksulları Mağdur Edecek” Sözü Ne Zaman “Çevre İçin İyi” Sözünden Ağır Basar? 

Heartland Enstitüsü'nde çalışan H. Sterling Burnett, "Enerji her ekonominin can damarıdır," diye yazıyor. "Karbon vergisi enerji fiyatlarını yükselterek istihdamı azaltacak, böylece ABD'li şirketlerin yabancı...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK G7 VE BRICS ÜLKELERİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Çevre kirliliği, yanlış atık yönetimi, yoğun fosil yakıt kullanımı ve fosil yakıt kullanımı yerine geçebilecek enerji kaynaklarına geçişin tam olarak sağlanamaması, iklim değişikliğine sebep...

SİVİL DİN, SİYASÎ DİN VE TÜRKİYE

Sivil din (civil religion) 18. yüzyılda Jan Jack Rousseau’nun icat ettiği ve Amerikalı sosyolog Robert Bellah’ın 1960’lar ve 70’lerde yeniden yorumladığı siyasî ve sosyolojik...

Petrolün Sonu: Kapitalizmin Geleceğinde Yepyeni Bir Dönem Başlıyor – Mu?

Şu anda dünyadaki hemen herkesin her anında bir parça: petrol. Gerek plastik üretimi gerek lojistik amacıyla olsun, petrol hayatımızı tamamen çevrelemektedir. Kullanımı yalnızca sanayileşme...