‘’TERÖRİZM’’ İSNADI ARTIK MASUM DEĞİLDİR

Aşağı yukarı 20. yüzyılın son onyıllarından itibaren devletlerin siyasî sözlüğünün gözde kavranlarından biri, belki de birincisi, ‘’terörizm’’dir. Terör ve terörizm kavramlarının günümüz devletlerinin gözünde bu...

Vergilendirmenin Modern Tarihi

Vergilendirme, insanlık tarihi boyunca değişen ve dönüşen bir tema olmuş, hem devrimler için bir katalizör hem de toplumsal yapılarda tartışmalı bir alan olarak karşılık...

ANAYASA MAHKEMESİNİN SONU MU?

Anayasa Mahkemeleri çağdaş liberal-demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Sahici demokrasiler için bu mahkemeler başlıca iki nedenle vazgeçilmezdirler. İlk olarak, anayasa mahkemeleri yasama ve yürütmeyi kendi...

KANUN VE YASA

Geçen haftaki yazımda, bağımsız bir hukuk geleneğinin var olmadığı ve dolayısıyla hukukun esas olarak devlet tarafından üretildiği toplumlarda ‘’hukukun üstünlüğü’’nün gerçekleşmesinin, orada yasa yapımına...

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İDEALİNİN GERÇEKLEŞME ŞANSI

Genel olarak hukukla ilgili en önemli kavramlardan biri adalet, diğeri ise hukukun üstünlüğüdür. ‘’Hukukun üstünlüğü’’ (rule of law) ideali, görünüşe göre, bugün bütün liberal-demokratik...

DEMOKRASİ VE HUKUK

Hür ve medenî bir toplum için hukukla demokrasi vazgeçilmez iki değerdir. Başka bir deyişle, aynı anda hem doğru anlamda hukuku hem de demokrasiyi yerleşik...

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin 2024 Davos Konuşması

Javier Milei Davos’taki foruma, nihayet bu sosyalist elitizme meydan okuyan ve onun ideolojik saçmalıklarıyla yüzleşen bir konuşma yapmak niyetiyle geldi. Milei, ekonomide artan devlet...

İnsani Özgürlük Endeksi 2023 Yayınlandı!

Merkezi ABD’de bulunan Cato Enstitüsü ve Özgürlük Araştırmaları Derneği Uluslararası Partnerlerinden biri olan Fraser Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan 2023 İnsani Özgürlük Endeksi yayınlandı! İnsani Özgürlük Endeksi,...

KORKU, DİN VE ERDEM

Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından Bertrand Russell (1872-1970) ‘’Hür Düşüncenin Değeri’’ başlıklı denemesinde 1944 yılında şöyle yazmış: ‘’Kızgın bir Tanrı’dan korkmayı erdem sanan insan...

İklim Değişikliği ve Tarım: Liberal Politikaların Tarımsal Sürdürülebilirlik Üzerindeki Etkileri

İklim Değişikliği ve Tarımın Karşılaştığı Zorluklar Tarım sektörü, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden biri. Yüksek sıcaklık ve kuraklık, bitkilerin su kaynaklarına olan ihtiyacını artırarak...