Kamu Tercihi kitabı ÇIKTI!

Institute of Economic Affairs ve Özgürlük Araştırmaları Derneği iş birliği ile Eamonn Butler’ın Kamu Tercihi adlı eseri Türkçe’ye çevrildi. Butler bu eserinde, kamu tercihi...

Ekonomik Eşitsizlik kitabı ÇIKTI!

Institute of Economic Affairs ve Özgürlük Araştırmaları Derneği iş birliği ile Eamonn Butler'ın Ekonomik Eşitsizlik adlı eseri Türkçe'ye çevrildi. Dünya üzerindeki yoksulluk meselesini ele...

Hukuk Devleti Akademisi – Uygulayıcı Eğitimi Elkitabı

Bu kitapçık uygulayıcılara yönelik hukuk devleti eğitiminde başvuru kaynağı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Eğitimin amacı hukuk devletinin soyut bir kavram değil, gündelik hukuk uygulamasında...

Bruno Leoni – Özgürlük ve Hukuk

İtalyan hukukçu ve düşünür Bruno Leoni'nin Özgürlük ve Hukuk adlı eseri

Mustafa Erdoğan- Hukukun Üstünlüğü Elkitabı

''Bu Elkitabının amacı hukukun üstünlüğü idealinin anlamını ve gereklerini bütün yönleriyle ama özlü bir şekilde tanıtmaktır.''

Tom G. Palmer – Neden Özgürlük?

Elinizdeki bu kitap sizin için bir kavramlar sözlüğü olmakla yetinmeyip, hem sizlere alternatif bir siyasal düşünce perspektifi sunacaktır hem de liberal düşünürler ve değerlerlerle tanışmanıza vesile olacaktır.

Tom G. Palmer – Barış Sevgi Özgürlük

 Bu kitap, barışın ve özgürlüğün siyasal, ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullarını araştırıyor. Yazarlar bu koşulları keşfetmekle kalmayıp, bu koşulların tesis edilmesi için harekete geçmeyi salık veriyor ve okuyucuya bir yol haritası sunuyor.

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi’ne Giriş – Çeviri

1950 yılında imzalanarak 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde öngörülen bireysel haklara bağlayıcı bir takım koruma mekanizmaları geliştiren...