Tom G. Palmer – Barış Sevgi Özgürlük

 Bu kitap, barışın ve özgürlüğün siyasal, ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullarını araştırıyor. Yazarlar bu koşulları keşfetmekle kalmayıp, bu koşulların tesis edilmesi için harekete geçmeyi salık veriyor ve okuyucuya bir yol haritası sunuyor.

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi’ne Giriş – Çeviri

1950 yılında imzalanarak 1953 yılında yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde öngörülen bireysel haklara bağlayıcı bir takım koruma mekanizmaları geliştiren...