Türkiye’de Yürütme ve İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması...

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kullanılan Kitlesel Gözetim Teknolojilerinin Kişisel Veriler ve Hukukun Üstünlüğü Açısından Değerlendirilmesi

Denetim ve gözetim teknolojileri kullanımı COVID-19 Salgını sırasında uygulanan tedbirlere halkın uyumunu artırmak ve uygulama maliyetlerini en aza indirmek için idari açıdan yararlı olsa...

2021 ALMANAK Türkiye’de Hukuk Devleti, Demokrasi, Sivil ve Ekonomik Özgürlükler

Bu çalışma Ekim 2020 – Ocak 2022 tarihleri arasında Freedom House iş birliğiyle yürütülen “Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi” kapsamında hazırlanan Özgürlük...

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler Raporu 2021

Fraser Enstitüsü 1996 yılından beri bir Ekonomik Özgürlükler Endeksi’ni hazırlamaktadır. Ekonomik Özgürlükler Endeksi’nin metodolojisinin geliştirilmesi aşamasında Milton Friedman, Rose Friedman, Douglass North, Gary Becker,...

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Durumu: Örgütlenme ve Toplanma Hakkı

Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü siyasi, sosyal, dini, etnik, sınıfsal, kültürel vb. hayatın tüm alanlarını kapsayan bir özgürlüktür. Dolayısıyla farklı alanları kapsayan bir özgürlük ister...

Türkiye’de Hükümet Sistemi ve Siyasi Rejim için Yeni Bir Perspektif

Bu çalışmada esas alınan yaklaşım, Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu temel sorunun, her ne kadar önemli olsa da, hükûmet sistemi değişikliğinden ibaret olmadığı ve...

Türkiye’de Hukuk Devleti Raporu

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak 2020 yılının son aylarında başlattığımız Türkiye’de hukukun üstünlüğünün temellerini güçlendirmeyi amaçlayan “Çevrimiçi Hukuk Devleti Akademisi Projesi” kapsamında Doç. Dr. Ali Rıza Çoban tarafından hazırlanan “Türkiye’de Hukuk Devleti Raporu” yayınlandı.

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu (Ağustos 2020-Eylül 2021)

Türkiye’de basın özgürlüğü meselesi artık tartışmalı bir konu olmaktan çıkmış, siyasal otoritenin bilgi ve düşünce akışını düzenleme iddiası aşikar hale gelmiştir. Hem konuyla ilgili...

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu 2019-2020

"Türkiye’de basının özgür olup olmadığı hararetli tartışmaların konusu değildir. Ortada bir gerçek vardır ve bu konu artık tartışma dışıdır."

Türkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğü için Siyasa Önerileri

COMET: Türkiye’de Anlamlı İfade Olanakları Yaratmak (Creating Opportunities for Meaningful Expressions in Turkey) projesi, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün geliştirilmesi için siyasa önerileri sunmak amacıyla Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün (International Republican Institute, IRI) kolaylaştırıcılığıyla, Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) tarafından yürütülmüştür.