Özgürlük Gündemi 45

Editörden, Bir önceki Özgürlük Gündemi’nin yayımlanmasından buyana geçen süre içinde Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde önemli gelişmeler meydana geldi.  Dış gelişmelerin başında ülkenin Avrupa...

SİYASÎ PARTİLER NE İŞE YARAR?

Günümüzde siyasî partiler ‘’demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları’’ olarak görülmektedirler. Bunun temel nedeni, modern demokrasilerin doğrudan-demokratik değil de temsilî rejimler olmalarıdır. Temsilî demokrasilerde ise,...

Mülkiyet Hakları: Özgür Bir Toplum ve Çevreyi Korumanın Temeli

Mülkiyet hakları özgür bir toplumun temelidir ve başkalarının haklarını ihlal etmediğimiz sürece, kişisel değerlerimize göre yaşamamızı ve mutluluğu kendi yöntemlerimizle aramamızı sağlarlar. Bu nedenle...

Serbest Piyasa Çevreciliğini Açıklamak

PERC, serbest piyasa çevreciliğinin evidir. Peki serbest piyasa çevreciliği nedir? Bir ilke beyanı mı? Bir ekonomik teori mi? Siyasi bir toplanma çağrısı mı? PERC...

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Anayasal İlkeler Işığında Değerlendirilmesi

Giriş Vergilendirilen ekonomik kaynağa göre, servetten alınan vergiler sınıfına dâhil olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), vergi sistemimize Hususi Otomobil Vergisi adı altında 1957 yılında girmiş...

‘’2023 Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi” yayınlandı!

Uluslararası partnerimiz Fraser Institute, Dünya Ekonomik Özgürlükler Endeksi'ni yayınladı. 2019 yılı verilerine dayanarak oluşturulan 2021 Ekonomik Özgürlükler Raporu'nda 165 ülke arasında 112. sırada yer...

“Net Sıfır” Hedeflerine Giden Yola Liberal Bir Bakış Açısı

2015 yılında imzalanan ve bir yıl sonra yürürlüğe giren Paris Anlaşması, Türkiye dahil 191 Birleşmiş Milletler üyesi devletin taraf olduğu bir iklim anlaşmasıdır. Anlaşma esasen,...

AKP’NİN ‘’YENİ ANAYASA’’ GİRİŞİMİNE DAİR

MHP destekli AKP/Erdoğan yönetiminin acı birer ironi niteliğindeki girişimleri hiç eksik olmuyor. Yakın geçmişte bunun tipik örneklerini, hükûmetin bir yandan hak-hukuk tanımayan baskıcı uygulamalarına...

2022’de Neler Yaptık?

Değerli Özgürlük Dostu, Yaklaşık iki yıl süren, ve Türkiye’de ve dünyayı kasıp kavuran COVID-19 virüsü ve buna bağlı kısıtlamalar ile gündeme gelen salgın dönemini geride...

İyinin ve Kötünün Ötesinde: Vergilendirme Politikalarını Yararcılık ile Anlamak

Yararcılık (utilitarianism), genel anlamıyla, en iyi eylemin toplam mutluluğu veya refahı en üst düzeye çıkaran eylem olduğunu öne süren bir ahlak ve etik teorisidir....