EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER MERKEZİ

Bu merkezde piyasa ekonomisi, rekabet teorileri, serbest ticaret, teşebbüs hürriyeti ve kalkınma gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Merkezin, danışma kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde, ekonomik özgürlükler merkezi koordinatörü ve asistanları tarafından belirlenen çalışma konuları araştırılmakta ve raporlar hazırlanmaktadır. Bu merkezde çalışılan konular:

  • Finans, Bankacılık ve Para Politikası
  • Regülasyonlar
  • Enerji
  • Sağlık
  • Emek ve İstihdam
  • Kalkınma ve Uluslararası Ticaret


Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler 2021 Projesi