İKLİM ÇALIŞMALARI MERKEZİ

İklim değişikliği ve mevcut siyasi ve ekonomik yapılar üzerindeki potansiyel etkileri konusunda araştırmalar yapar. En önemli başlıklar şu şekildedir:

İklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir politikalar,
İklim göçü,
Tarım ve gıda krizi,
İklim krizi ile mücadelede Kapitalizm, devlet ve özel sektörün rolü.