Darbe girişiminin ekonomiye etkilerini iki boyutta ele almak mümkündür. Bunlardan birincisi bizatihi darbe girişiminin etkileridir. İkinci boyut ise bizatihi OHAL rejiminin etkileridir. Bu etkileri belirsizliğin, denetimsizliğin, öngürülemezliğin, güvensizliğin, beşeri zafiyetin ve dış dünya algılamalarının ekonomik sonuçları çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda da iki alternatifin değerlendirilmesi mümkündür. Bunlardan birincisi halen uygulanan şok tedavi yöntemi (bu yöntem ekstrem OHAL olarak da adlandırılabilir), ikincisi ise kademeli yaklaşımdır. Bu yaklaşımı da kademeli yaklaşım veya yumuşak OHAL olarak da isimlendirmek mümkündür.


Önceki İçerik‘Brexit’ Sonrası İngiltere ve AB Bütünleşmesinin Geleceği
Sonraki İçerikAristoteles, Siyasal Dostluk ve Türkiye’de Toplumsal Barış