ÖZGÜRLÜK GÜNDEMİ SAYI 3

Özgürlük Araştırmaları olarak Freedom House desteğiyle hazırladığımız 'Özgürlük Gündemi'nin üçüncü sayısı çıktı!

"HSK’yı yeniden yapılandırarak çoğulcu bir yapı kurmayan ve yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını güvence altına almayan hiçbir reform söyleminin, hukuk devletinin yeniden inşasına katkıda bulunmayacağı açıktır."

‘Özgürlük Gündemi’ adlı bültenin üçüncü sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz!

https://bit.ly/3774b5x