Türkiye adalet sisteminde, ekonomide ve toplumsal işleyişte ciddi sıkıntılar ve ihlallerle karşılaşmaktadır. Bu ihlaller ve karşılaşılan sorunlar dünya ile kıyaslandığında endekslerdeki yerinin gerilemesinin nedenlerinden biri ve Türkiye’nin giderek otoriterleştiğinin bir kanıtıdır. Mevcut duruma pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklar da dahil olunca tablo, daha vahim bir durumu göstermektedir. Bu kötüye gidişin önlenebilmesi için öncelikle sorunların tespitinin yapılması ve analiz edilmesi gerekmektedir.

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak son yıllarda ülkemizde sivil, ekonomik özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne dair gerçekleşen ihlallerin izlenmesi adına Freedom House’un desteğiyle “Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesini” yürütmekteyiz. Bu projede hükümetin politikalarının siyasi, yasal ve ekonomik etkilerinin ele alınmasının yanı sıra hukukun üstünlüğü nosyonunun durumu da güncel olaylar üzerinden liberal bir perspektifle incelemektedir.

“Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi” hukuk devleti bağlamında hükümet politikasındaki yenilikleri, var olan gelişmeleri ele almakta; ekonomik ve sivil özgürlüklerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel haklarına değin birçok inceleme ve gözlem barındırmaktadır. Ayrıca, günlük akış içerisinde yer yer görünmez hale gelen bireysel haklarımızın ihlali hususunda vatandaşlarımızın farkındalığını arttırma gibi ayrı bir sorumluluk da taşımaktadır. Bu kapsamda “Özgürlük Gündemi” adıyla Türkçe ve “Freedom Observer” adıyla da İngilizce olmak üzere iki haftada bir bültenler yayınlıyoruz ve bültenleri kamuoyuyla buluşturuyoruz.

Önceki İçerikDünya Özgürlük Raporu 2020
Sonraki İçerikÖzgürlük Gündemi Sayi 10