Blog

News & stuff

Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi

“Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi” hukuk devleti bağlamında hükümet politikasındaki yenilikleri, var olan gelişmeleri ele almakta; ekonomik ve sivil özgürlüklerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel haklarına değin birçok inceleme ve gözlem barındırmaktadır.

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu 2019-2020

"Türkiye’de basının özgür olup olmadığı hararetli tartışmaların konusu değildir. Ortada bir gerçek vardır ve bu konu artık tartışma dışıdır."

”meclisteyiz.com”

Özgürlük Araştırmaları olarak başlattığımız ‘’Türkiye’de Anlamlı İfade Olanakları Yaratmak’’ Projesi (Project COMET) tamamlandı.

Türkiye’de Meclisin Ve Ifade Hürriyetinin Güçlendirilmesi Projesi (project Comet)

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Türkiye Ofisi’nin (IRI) desteği başlattığımız Türkiye’de Meclisin ve İfade Hürriyetinin Güçlendirilmesi Projesi (Project COMET) derneğimizin IRI ile ilk uzun dönemli projesidir

Popular articles

Röportaj: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş

Saat 22.00’den sonra sadece alkol satmıyoruz: Çoğumuzun dükkanında şarküteri, meşrubat, manav reyonu var. Müşteri alkol almak istiyor, yasak dediğinde tehdit ediliyorsun. Satsan ceza, satmasan bela!

Türkiye, Diyanet, Seküler Bir Demokrasi

"Diyanet İşleri Başkanlığı, İslami hizmetleri düzenlemek için yapılandırılmıştı; ancak aslında resmi bir İslam anlayışını yayarak ‘dini’ kontrol etmenin ve paradoksal gibi görünse de sekülariteyi ‘güvence altına almanın’ bir aracıydı."

Covid-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Politika Önlemlerinin Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Harun Öztürkler, COVID-19 pandemisiyle beraber resesyonu derinleşen küresel ve ulusal ekonomilerin arz ve talep yapılarını inceleyerek bizlere makro düzeyde bir ekonomi analizi sunuyor.

Türkiye Ekonomisi ve Yeni Ekonomi Programı: Sorunlar ve Politika Alternatifleri

Ekonomik durgunluktan çıkılması için yapılması gereken sorunun kabul edilip bir hasar bilançosu oluşturulması ve kısa vadede bu hasarın nasıl giderileceğine ilişkin bir yol haritası sunulmasıdır.

Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Kapsamında Lgbt+ Etkinliği Yasakları

Toplanma özgürlüğü olmadan örgütlenme özgürlüğünün bir anlam ifade etmeyeceği gibi bu iki özgürlük olmadan da ifade özgürlüğü büyük bir yara alacaktır.

Case Studies