DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ MERKEZİ

Türkiye’de yerleşik bir demokrasi ve istikrarlı bir hukuk devleti oluşmasının önündeki engelleri araştırmak ve bu doğrultuda etkin politika önerileri sunmak üzere çalışmalarda bulunur. 

  • Anayasa Hukuku
  • Yüksek Yargı
  • Kuvvetler Ayrılığı
  • İç Güvenlik, Terör ve Haklar
  • Yargı Reformu
  • Yolsuzluklar

İlgili Projeler:

Çevrimiçi Hukuk Devleti Akademisi Projesi

Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi

Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi