Mustafa Erdoğan- Hukukun Üstünlüğünün Elkitabı

''Bu Elkitabının amacı hukukun üstünlüğü idealinin anlamını ve gereklerini bütün yönleriyle ama özlü bir şekilde tanıtmaktır.''

“Hukuk devleti” veya “hukukun üstünlüğü” Batı uygarlık dünyasındaki her ülkenin hukuk ve siyaset dilinde en çok kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır. Bugün itibariyle aynı dünyanın bir parçası olarak kalma konusunda kararsız olduğu izlenimi vermekle beraber, ülkemizde de durum aşağı yukarı aynıdır. Ancak, son yıllarda “hukukun üstünlüğü” resmî Türkiye için ulaşılması gereken bir ideal olmaktan çıkmış olduğundan, terime daha çok yakınma bağlamında başvurulmaktadır. Siyasî rejimin yeniden normalleşmeye başlamasıyla, hukukun üstünlüğüne resmî uygulamalardan şikâyet bağlamında değil de gerçekleştirilecek bir özlem olarak atıfta bulunulacağı günlerin geleceği umulabilir. Bu bakımdan, Hukukun Üstünlüğü Elkitabı adlı bu çalışmanın tam zamanında çıktığı da söylenebilir.