“Hukuk devleti” veya “hukukun üstünlüğü” Batı uygarlık dünyasındaki her ülkenin hukuk ve siyaset dilinde en çok kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır. Bugün itibariyle aynı dünyanın bir parçası olarak kalma konusunda kararsız olduğu izlenimi vermekle beraber, ülkemizde de durum aşağı yukarı aynıdır. Ancak, son yıllarda “hukukun üstünlüğü” resmî Türkiye için ulaşılması gereken bir ideal olmaktan çıkmış olduğundan, terime daha çok yakınma bağlamında başvurulmaktadır. Siyasî rejimin yeniden normalleşmeye başlamasıyla, hukukun üstünlüğüne resmî uygulamalardan şikâyet bağlamında değil de gerçekleştirilecek bir özlem olarak atıfta bulunulacağı günlerin geleceği umulabilir. Bu bakımdan, Hukukun Üstünlüğü Elkitabı adlı bu çalışmanın tam zamanında çıktığı da söylenebilir.

Önceki İçerikTürkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğü için Siyasa Önerileri
Sonraki İçerikTürkiye’de Medya Ve Ifade Özgürlüğü Için Siyasa Önerileri
Mustafa Erdoğan, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını yaptı(1981-88). Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde akademik mesleğe intisap etti; 1991’de Do ent, 1997’de Profes r oldu. Mustafa Erdoğan idar  yargıda (1983-85), Ankara  niversitesi (1985-1990) ve Hacettepe  niversitesi’nde (1991-2010), emekliliğinden sonra da İstanbul Ticaret  niversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2010-2016)  ğretim üyesi ve dekan olarak  alıştı. Prof. Erdoğan ayrıca 1997-98, 2003 ve 2007-2008 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhtelif üniversitelerde ve düşünce kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak bulundu. Anayasa Hukuku, Liberal siyaset teorisi, Adalet ve İnsan Hakları alanlarında  ok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.