“Hukuk devleti” veya “hukukun üstünlüğü” Batı uygarlık dünyasındaki her ülkenin hukuk ve siyaset dilinde en çok kullanılan kavramlar arasında yer almaktadır. Bugün itibariyle aynı dünyanın bir parçası olarak kalma konusunda kararsız olduğu izlenimi vermekle beraber, ülkemizde de durum aşağı yukarı aynıdır. Ancak, son yıllarda “hukukun üstünlüğü” resmî Türkiye için ulaşılması gereken bir ideal olmaktan çıkmış olduğundan, terime daha çok yakınma bağlamında başvurulmaktadır. Siyasî rejimin yeniden normalleşmeye başlamasıyla, hukukun üstünlüğüne resmî uygulamalardan şikâyet bağlamında değil de gerçekleştirilecek bir özlem olarak atıfta bulunulacağı günlerin geleceği umulabilir. Bu bakımdan, Hukukun Üstünlüğü Elkitabı adlı bu çalışmanın tam zamanında çıktığı da söylenebilir.

Önceki İçerikTürkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğü için Siyasa Önerileri
Sonraki İçerikTürkiye’de Medya Ve Ifade Özgürlüğü Için Siyasa Önerileri
Mustafa Erdoğan lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı; 1991’de Doçent, 1997’de Profesör oldu. İdarî yargıda (1983-85), Ankara Üniversitesi (1985-1990), Hacettepe Üniversitesi (1991-2010) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde (2010-2016) öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli tarihlerde Prof. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhtelif üniversiteler ve düşünce kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak bulundu. Türkiye Bilimler Akademisi’nin aslî üyesi olan Prof. Erdoğan’ın başlıca eserleri şunlardır: Hukuk ve Adalet (2. b., 2022); Liberal Perspektif (2021), Türk Anayasa Hukuku (2. b., 2019), Anayasa Hukukuna Giriş (2. b., 2019), Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi (2018), İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku (5. b., 2018), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset (9. b., 2016), Anayasal Demokrasi (12. b., 2015); Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm (2006); Anayasa ve Özgürlük (2002); Demokrasi, Laiklik, Resmî İdeoloji. (2 b., 2000)