SİVİL ÖZGÜRLÜKLER MERKEZİ

Sivil Özgürlükler Merkezi, Türkiye’nin özgürlük sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapıp, etkin ve kanıta dayalı kamu politikası önerileri oluşturmak ve bunları yaymak üzere yol çıkmıştır.

  • Hukuk ve Sivil Özgürlükler
  • Mülkiyet Hakları
  • Basın Özgürlüğü
  • Sağlık
  • Örgütlenme Özgürlüğü
  • Azınlık Hakları

İlgili Projeler:

Türkiye’de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi

Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi

Türkiye’de Meclisin Ve İfade Hürriyetinin Güçlendirilmesi Projesi (Project Comet)

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu 2019-2020