SİVİL ÖZGÜRLÜKLER MERKEZİ

Sivil Özgürlükler Merkezi, Türkiye’nin özgürlük sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapıp, etkin ve kanıta dayalı kamu politikası önerileri oluşturmak ve bunları yaymak üzere yol çıkmıştır.

  • Hukuk ve Sivil Özgürlükler
  • Mülkiyet Hakları
  • Basın Özgürlüğü
  • Sağlık
  • Örgütlenme Özgürlüğü
  • Azınlık Hakları

İlgili Projeler:


Çevrimiçi Hukuk Devleti Akademisi Projesi

Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi

Türkiye’de Hukuk Devleti ve Demokrasi İzleme Projesi

Türkiye’de Meclisin Ve İfade Hürriyetinin Güçlendirilmesi Projesi (Project Comet)

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu 2019-2020