SİVİL ÖZGÜRLÜKLER MERKEZİ

Sivil Özgürlükler Merkezi, Türkiye’nin özgürlük sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapıp, etkin ve kanıta dayalı kamu politikası önerileri oluşturmak ve bunları yaymak üzere yol çıkmıştır.

  • Hukuk ve Sivil Özgürlükler
  • Mülkiyet Hakları
  • Basın Özgürlüğü
  • Sağlık
  • Örgütlenme Özgürlüğü
  • Azınlık Hakları