Türkiye’de Yapısal Reformlar

Yapısal Reformlar Projesi: Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecine Yeni Bir Yaklaşım

Yapısal reformlar nedir? Niçin önemlidir?

Yapısal reformlar, bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yapısında köklü değişiklikler yaparak; daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı hedefler.  Bu değişiklikler, hükümetlerin ekonomik büyümeyi teşvik etmek, piyasaları düzenlemek, yatırım ortamını iyileştirmek, kamu hizmetlerini etkinleştirmek, sosyal adaleti sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yaptığı değişikliklerdir. Genellikle mevcut düzenlemelerin, politikaların veya kurumların eksikliklerini veya sınırlamalarını ele almayı ve iyileştirmeyi içerir.

Yapısal reformların önemi, Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandırması ve ülkenin büyümesini ve kalkınmasını desteklemesidir.

Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesi ve amaçları

Özgürlük Araştırmaları Derneği son yıllarda Türkiye’de yaşanan dünya geneli hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilememize sebep olan kurumsal/yapısal erozyonu inceleyip bunlara çözüm yolları geliştirmeyi hedefleyen Yapısal Reformlar Projesi’ni 2019-2023 yılları arasında hayata geçirdi. Belirlediği reform alanlarıyla ilgili kapsamlı çalışmalar üreten proje; ülkenin içerisinden geçtiği siyasi, sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelebilmek amacı ile belli başlı sorunların tespiti ve bunların aşılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirmek, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sağlamak, bu bağlamda kalıcı değişimler yaratabilmek ve yönetimde şeffaflığı artırmak için yola çıktı. 

Projede belirlenen reform alanları ile ilgili hazırladığımız raporlara aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 1. Kamu İhale Rejimi : Tıklayınız.
 2. Kamu Personel Rejimi : Tıklayınız.
 3. Yargı : Tıklayınız.
 4. Yasama : Tıklayınız.
 5. Medya Sahipliği : Tıklayınız.
 6. Seçim Sistemi ve Kanunu : Tıklayınız.
 7. Siyasi Partiler Kanunu: Tıklayınız.
 8. Hükümet Sistemi: Tıklayınız.
 9. Yasama Sonrası Denetim : Tıklayınız.
 10. Anayasa Yapım Süreci : Tıklayınız.
 11. Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu : Tıklayınız.

Projenin getirdiği yenilikler ve farklılıklar

Proje uygulandığı süre boyunca, Türkiye’deki mevcut yapısal sorunları ele almakla kalmayıp, çözümler sunarak fark yaratmayı hedefledi. Projenin getirdiği yenilikler arasında, farklı kesimleri dinleyerek ve görüşlerini alarak bir yol haritası belirlemek, uluslararası standartları gözeterek çalışmalar yapmak ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak yer alıyor.

Projenin uygulanması

Geçtiğimiz dört proje yılı süresince bir dizi çalışma yürütüldü; çalıştaylar ve etkinlikler düzenlendi, raporlar yayımlandı, sosyal ve ana akım medyada savunuculuk çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmalar yürütülürken, konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek tartışmalar yapmak,  öneriler sunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek öncelendi.

Sonuç

Türkiye’nin yapısını değiştirecek reform önerileri sunarak; ülkeyi daha adil, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tesisi için önemli adımlar atıldı bu amaçla güçlü kaynaklar oluşturuldu. TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin programlarına bu yapısal reformları dahil etmesi için kapsamlı savunuculuk faaliyetleri ise hala devam etmektedir.