Çocukluk dönemi aşı uygulamaları hastalıkları önleme, daha uzun yaşam süresi ve kişilerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi amaçlarına yönelik olarak yapılan önemli halk sağlığı uygulamalarından ve maliyet-etkin yollardan biridir. Bu amaçlar doğrultusunda her ülkenin sürü bağışıklık eşiğine ulaşmak için belirli bağışıklama politikaları vardır. Ancak, tıbbî, dini veya felsefi sebeplerden dolayı bazen ebeveynler çocuklarını aşılamayı reddedebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle Türkiye ve Amerika tarafından uygulanmakta olan zorunlu aşı uygulaması hallerinde kamu sağlığı ile bireysel özgürlükler arasında bir çatışma ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda, bu makalenin amacı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanmakta olan bağışıklama modellerini liberal bir bakış acısıyla incelemektir. Amerika tıbbi, dini ve felsefi muafiyetlerini içeren okul-kayıt merkezli bir sistem; Türkiye ise aileler için maddi teşvik, sağlık sunucuları için ise yükümlülükler öngören korumacı bir model uygulamaktadır. Ancak, pek çok Avrupa ülkesinin verileri gösteriyor ki yüksek aşılama oranları gönüllü bağışıklama modelleriyle de sağlanabilmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin korumacı-zorunlu aşı uygulamasından ziyade Amerika Birleşik Devletleri’nin daha esnek yapıdaki zorunlu bağışıklama uygulamasının etik açıdan kabul görebilirliğinin daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır.

Önceki İçerikTürkiye’de Hayat Tarzına Yapılan Müdahalelerin Kötümserlik Yaratma Etkileri ve Telafi Edici Faktörler
Sonraki İçerikMuhafazakarlık, Otorite ve Cinsiyetçilik Üçgeninde Kadın Hakları Mücadelesi
1999 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2001 yılı başında, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığında, sırasıyla, müfettiş̧ yrd., müfettiş̧ ve başmüfettiş olarak göreve yaptı. Halen Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda bulunmaktadır. Ercan Avci, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2012-2014 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletlerinde, New Haven Üniversitesinde, Sağlık Yönetimi alanında, ikinci yüksek lisansını yaptı. 2015 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Duquesne Üniversitesinde, Sağlık Etiği Doktora Programına başladı ve 2019 yılında doktora programını tamamladı.