Salgın hastalık ve doğal afet durumları, toplumdaki bireyleri endişeye sevk edebilen ve bireyler arasında veya bireyle-otorite ilişkisinde güvensizlik meydana getirebilen dönemlerdir. Bununla mücadele etmenin en temel kurallarından biri, toplumdaki korku halini ve güvensizlik duygusunu bertaraf etmek veya asgari düzeye çekmektir. Bu sebeple, halk sağlığı hizmetlerini yürüten otorite, şeffaf ve hesap verebilir bir mekanizma çerçevesinde, ilgili salgın veya doğal afetle nasıl ve hangi ölçütlerle mücadele edildiği konusunda, insanları doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmelidir. Bu husus hem kamuoyu desteğinin alınması hem de bireylerin bilgi alma ve bilgiye ulaşma haklarının kullanımı bakımından önemlidir.

      Şeffaflığın yanı sıra, eşit muamele, güven duygusunun yeniden tesis edilmesinde önemli bir role sahiptir. Herkesin kendisi ve sevdikleri için çeşitli endişeler taşıdığı bir ortamda, sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin, herhangi bir haksızlıkla karşılaşmayacakları inancında olmaları gerekir. Dolayısıyla, sınırlı kaynak kullanımında takip edilen sistem ne olursa olsun, ilgili sistemin gerektirdiği kurallar, istinasız biçimde, herkese uygulanmalıdır. Sosyal, ekonomik, politik veya başka gerekçelerle, kimseye öncelik tanınmamalı veya kimse bu saiklerle sağlık hizmetinden mahrum bırakılmamalıdır.

     Ayrıca, salgın ve doğal afet zamanlarında, sınırlı kaynak kullanımı için oluşturulan ilkeler, kamu ve özel ayrımı olmaksızın, tüm sağlık kuruluşlarına uygulanmalıdır. Çünkü, bu dönemlerde toplumsal düzeyde bir eşitlik ve hakkaniyet duygusunun oluşturulması önemlidir.

Dr. Ercan Avcı, Korona Virüsü Pandemisiyle (Covid-19) mücadelede sınırlı kaynak kullanımına dair yaklaşımları bizler için inceledi.

Önceki İçerikPeter Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş (kitap Incelemesi)
Sonraki İçerikHukuk ve Adalet
1999 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2001 yılı başında, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığında, sırasıyla, müfettiş̧ yrd., müfettiş̧ ve başmüfettiş olarak göreve yaptı. Halen Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda bulunmaktadır. Ercan Avci, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2012-2014 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletlerinde, New Haven Üniversitesinde, Sağlık Yönetimi alanında, ikinci yüksek lisansını yaptı. 2015 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Duquesne Üniversitesinde, Sağlık Etiği Doktora Programına başladı ve 2019 yılında doktora programını tamamladı.