Türkiye Ekonomisi ve Yeni Ekonomi Programı: Sorunlar ve Politika Alternatifleri

Ekonomik durgunluktan çıkılması için yapılması gereken sorunun kabul edilip bir hasar bilançosu oluşturulması ve kısa vadede bu hasarın nasıl giderileceğine ilişkin bir yol haritası sunulmasıdır.

03 ve 24 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantılarda akademisyenler, ekonomi yazarları, siyasi partiler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek geçirmekte olduğumuz ağır kriz ortamında alınması gereken tedbirlerin ne olduğunu ve Yeni Ekonomi Programı’nın yeterliliğini tartıştık. Bu çalışma, toplantılarda üzerinde durulan noktaların derli toplu bir özetini ve Yeni Ekonomi Programı’nın detaylı bir analizini içeriyor. Elinizdeki analiz bu toplantılarda serdedilen görüşlerin ve üzerinde uzlaşılan tespitlerin bir derlemesi niteliğinde olup, münhasıran düzenleyen kurumların görüşlerini yansıtmamaktadır.