COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de teknolojik olarak kırk yıllık küreselleşme sürecinin sonunda birbirlerine teorik öngörünün aksine yakınsamadığını ortaya koydu. Ticaret savaşlarının aslında savaşın tüm taraflarında ekonomik refah kaybına yol açacağının yeniden keşfedilmeye başlaması ile yumuşamaya başladığı bir dönemde COVID-19 salgını ortaya çıktı. COVID-19 pandemisi karşısında küreselleşme ile ilgili ilk argümanlar, küreselleşmenin ortadan kalkacağı, yalnızca ülkeler arasında değil aynı ülkede eyaletler ve bölgeler arasındaki ekonomik ilişkilerin bile zayıflayacağı biçimde oldu. Bunun bir sebebi, yapılan ampirik çalışmaların bulgularının ülkeler ve bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal küçük farklılıkların dahi pandemiye karşı büyük zayıflıklara neden olduğunu ortaya koymasıydı. 

Bu geri plan çerçevesinde bu çalışmanın amacı, ekonomilerin son kırk yılda eriştikleri uluslararası ekonomi ile bütünleşme süreçlerinin kısa dönemde tersine dönemeyeceği ön savından yola çıkarak, ülkeler arasındaki ticaretin deseni ve temel mal hizmet ürünlerinin uluslararası piyasa özelliklerini tartışmak ve küreselleşme sürecinin kriz sonrasında her ülkenin kendisi için ekonomik ilişki bölgesi ve etki alanı yaratmak çabası anlamında kısalacağını ortaya koymaktır. Bunun yanında çalışma, yeni kısa küreselleşmenin uluslararası mal ve hizmetler piyasalarındaki rekabet üzerindeki olumsuz etkilerinin teknolojik gelişme ve ekonomik refah sonuçlarını da değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, çalışma kısa küreselleşme sonucunda Türkiye’nin küresel ekonomi politik kurgusundaki olası yerini ve bunun ekonomik gelişme süreci için sonuçlarını kısaca tartışacaktır

Önceki İçerikCovid-19 Pandemisi Sirasinda Uygulanan Alkol Yasaklarinin Etkileri
Sonraki İçerikÖzgürlük Gündemi Sayi 6
Harun Öztürkler
Öztürkler, doktora derecesini 2002 yılında The American University (ABD)’den aldı. 2014-2015 yıllarında Bölüm Başkanlığını yürüttüğü Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Öztürkler, 2009-2017 yılları arasında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (ORSAM, Ankara) Ortadoğu Ekonomileri danışmanı olarak görev yaptı. Öztürkler 2016 yılında Kral Abdullah Petrol Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezinde araştırma danışmanı olarak görev yaptı. Öztürkler ayrıca, 2013 yılında, ABD’de Drew University Department of Economics and Business Studies ve The Center on Religion, Culture and Conflict’de misafir öğretim üyesi olarak bulunarak Arap Baharının Ekonomik Nedenleri üzerine araştırma yaptı. Öztürkler ERASMUS öğretim üyesi hareketliliği programı çerçevesinde Danimarka, İtalya ve Bulgaristan’da bulundu. Öztürkler, Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR)’nin kurucu editörlüğünü (Ocak-Aralık 2015) ve Ortadoğu Etütleri Dergisinin editörlüğünü (Ocak-Aralık 2016) yaptı. Ortak yazarlı iki kitabı olan Öztürkler’in hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kurucu üyesi olduğu Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği (Ankara) başkanlığını yürüten Öztürkler, İstihdam Araştırmaları Derneği (Ankara) ve Stratejik Çevre Araştırmaları Derneği’nin (Ankara) kurucu üyesidir. Öztürkler Türkiye Ekonomi Kurumun üyesidir. Öztürkler’in temel araştırma alanları arasında makro-ekonometri, ekonomi politikaları, Ortadoğu ülkelerinin politik ekonomileri, göç ve kent ekonomisi yer almaktadır. Öztürkler, Lisan, Yüksek Lisan ve Doktora Düzeylerinde Makroekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Ekonometri, Uygulamalı Ekonometri, Matematiksel İktisat ve Büyüme ve Kalkınma ve Kent Ekonomisi dersleri vermektedir.