140 ülkenin karşılaştırıldığı endekste Türkiye, 2021 yılında 0.42 puanla 117. sırada yer alırken 2022 yılında aynı puanla bir sıra ilerleyerek 116. sırada yer aldı.

World Justice Project – WJP ( Dünya Adalet Projesi), “2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ni yayınladı. WJP tarafından 2012 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan 2015 yılı sonrası karşılaştırmalı veri edinebildiğimiz Hukukun Üstünlüğü Endeksinin 2022 yılı verilerine göre Türkiye, 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sırada yer aldı.

Bölge olarak “Doğu Avrupa ve Asya” kategorisinde yer alan Türkiye, 14 ülke içerisinde sonuncu sırada yer aldı.

2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi, 140 farklı yargı alanında (ülke) 154.000’den fazla hane ve 3.600 hukukçu ve uzmanın değerlendirmelerinden alınan 500’den fazla değişkenden faydalanılarak oluşturulmuştur.

Ülkeleri hukuk alanında değerlendirerek hukukun üstünlüğünün tesisini amaçlayan Hukukun Üstünlüğü Endeksi, 44 alt faktör ve 8 ana başlıkta ülkeleri sıralamaktadır. Hükümet Yetkilerinin Kısıtlanması (1), Yolsuzlukla Mücadele (2), Yönetim Şeffaflığı (3), Temel Haklar ve Özgürlükler (4), Düzen ve Güvenlik (5), İdari Yaptırımlar (6), Hukuk Mahkemelerinde Adalet (7) ve Ceza Mahkemelerinde Adalet (8) başlıklarını esas alan endekste, 0 puan hukukun üstünlüğünden uzaklığı; 1 puan ise hukukun üstünlüğünün en sağlam şekilde güvence altına alındığı puanı temsil ediyor.

Endekste 2015 yılından beri zirveyi bırakmayan Danimarka’yı Norveç ve Finlandiya takip ediyor. Endeksin ilk sıraları:

Endeksin son sıralarını ise Venezuela, Kamboçya ve Afganistan paylaşıyor. Endeksin son sıraları ise:

2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde Türkiye,

● Hükümet Yetkilerinin Kısıtlanması başlığında 0.28
● Yolsuzlukla Mücadele başlığında 0.45
● Yönetim Şeffaflığı başlığında 0.40
● Temel Haklar ve Özgürlükler başlığında 0.30
● Düzen ve Güvenlik başlığında 0.73
● İdari Yaptırımlar başlığında 0.40
● Hukuk Mahkemelerinde Adalet başlığında 0.43
● Ceza Mahkemelerinde Adalet başlığında 0.34

puanlarını toplayarak ortalamada 0.42 puanla 140 ülke arasından 116. sırada yer aldı. 2015 yılında 4.6 ortalamayla en yüksek ortalamasına sahip olan Türkiye geçtiğimiz yıl da 4.2 ortalamaya sahipti.

0.42 puanla 116. sıra yer alan Türkiye; Zambiya, Kenya, Sierra Leone, Lübnan, Rusya, Nijer, Guatemala, Angola, Mali ve Meksika gibi ülkelerin gerisinde yer aldı.

2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne ulaşma için tıklayınız!

Önceki İçerikAdalet Tanrıçasının Gözbağı
Sonraki İçerikMuhalefetin Anayasa Değişikliği Önerileri