ÖAD olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi Türkiye’de kanıta ve olgulara dayalı politika yapımını teşvik etmek, kamu politikalarının analitik ve rasyonel zeminlerde tartışılmasına katkıda bulunmak. Bu bağlamda, üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi “Türkiye’de Kurumsal Reform” tartışmaları. Sahip olduğumuz kurumların kapsayıcı kurumlar olmaları, evrensel demokratik standartlara uygun şekilde çalışmaları, özgür ve müreffeh bir ülke olabilmemiz açısından çok önemli.

 

Biz de bu ön kabule dayanarak, Türkiye’deki kurumsal reform tartışmalarına katkı yapacak projeler gerçekleştiriyoruz. Kurumlarımızı derinlemesine inceliyor, SWOT analizleri yapıyor, çalıştaylar düzenliyor, spesifik kurumların dönüşümleri için yol haritaları çıkarıyor, uluslararası iyi örnekleri tespit edip ortaya koyuyoruz.

 

Atlas Network’ten, Friedrich Naumann Vakfı’ndan ve Hollanda Büyükelçiliği’nin hukukun üstünlüğüne dayalı açık, çoğulcu ve demokratik toplum yapısını güçlendirmeye katkı sağlamak üzere hazırladığı MATRA programından destek alan ve bir yıldır sürdürdüğümüz “Düzenleyici Kurumlar ve Hukukun Üstünlüğü” projemizi tamamladık.

 

Proje kapsamında EPDK, BTK ve Rekabet Kurumu gibi düzenleyici kurumların performansını, yapısını, işleyişini, işlevini, bağımsızlığını, şeffaflığını, literatürdeki yerini ve piyasayla ilişkisini mercek altına aldık. 1 yıl süren araştırmamızın sonunda ampirik verilere ve literatür tartışmalarına dayanan bir rapor hazırladık. Raporumuz başta milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, Türkiye’de enerji, bilgi teknolojileri ve rekabet alanında çalışan sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaştık.

Önceki İçerik24 Ocak Kararlarından 40 Yıl Sonra Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm Sorunları
Sonraki İçerikIktidar Koalisyonu Çatırdıyor Mu?