Ülkelerin demokratikleşme skorlarını ölçen bütün indeksler Türkiye’nin son yollarda otoriterleştiği konusunda hem fikir. Türkiye’nin bu endesklerde dramatik bir şekilde düşüşe geçmesi ve otoriterleşme eğiliminin artması,  Türkiye’de basın özgürlüğünü de derinden etkilemektedir. Gelinen noktada, Türkiye’de basın özgürlüğüne dair durum iç açıcı değildir.

Özgürlük Araştırmaları Derneği 2014 yılından beri basın özgürlüğünün durumunu izlemektedir. Basın özgürlüğüne dair son raporumuz ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü: 2019-2020 Raporu,’ 2019 senesinin 1 Ocak gününden, raporun tamamlandığı 2020 21 Haziran tarihine kadar Türkiye’deki medya özgürlüğünün  olumsuz görünümünü korumakta olduğunu ve gittikçe kötüleştiğini gözler önüne sermektedir. İlgili raporda Türkiye’deki basın özgürlüğünün durumunu incelemek adına basın kuruluşları ve gazeteciler üzerindeki baskıyı “ yasal çerçeve” üzerinden değerlendirmenin yanı sıra hükümet ile basın kuruluşları arasındaki iktisadi bağımlılık ilişkisi ve kamusal tartışmanın kalitesi de ele alınmıştır.

Önceki İçerik“özgürlük Araştirmalari Derneği” Niçin Kuruldu?
Sonraki İçerikBruno Leoni – Özgürlük ve Hukuk
Burak Bilgehan Özpek
Akademisyen, Doç.Dr. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Doktora sonrası araştırma projesini King’s College Savunma Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. De Facto devletler, çatışma, demokratikleşme, Türk Dış Politikası ve güncel Ortadoğu politikaları üzerine yaptığı araştırmalar Journal of International Relations and Development, International Journal, Iran and the Caucasus, Turkish Studies, Global Governance, Israel Affairs, Middle East Critique ve All Azimuth gibi dergilerde yer aldı. 2017 senesinde Peace Process Between Turkey and the Kurds: Anatomy of a Failure kitabı Routledge tarafından yayımlandı. Ortadoğu politikaları ve araştırma yöntemleri üzerine dersler veren Özipek halen TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İ