Özel İletişim Vergisi Tarihi ve Hukukî Niteliği

Giriş Türk vergi sisteminde vergilendirilen ekonomik kaynağa göre üç tür vergi söz konusudur: Gelir üzerinden alınan vergiler, servetten alınan vergiler ve harcamalardan alınan vergiler. Harcamalar...

YENİDEN REJİM SORUNU

‘’Rejim Sorunu’’ benim 1999 yılında yayımlanan bir kitabımın adıdır. Rejim sorunu ibaresiyle kastettiğim, siyasal sistem ve hükûmet sistemindeki, iktidardaki partiler ve siyasal kadrolarındaki ve...

Özgürlük Gündemi Sayı 37

Editörden, Türkiye’nin 14 Mayıs’ta başlayan seçim süreci devam ediyor. Malum, 14 Mayıs’ta sandık başına giden yurttaşların tercihleri yasama meclisindeki milletvekili dağılımını belirledi ama cumhurbaşkanının seçilmesini...

Elektronik Cihazlar ve TRT Katkı Payı

Genel Olarak Türkiye’de Vergi Politikaları Türkiye’de vergi politikalarının tarihine baktığımızda etkin vergilendirme sistemine tam geçilemediği gözlenmekle beraber özellikle 2000’lerden sonra vergi adaletsizliği göze çarpmaktadır (Ejder,...

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu: 
2022

Türkiye’nin dünyadaki tüm hukuk devleti ve yönetişim endekslerinde gerilemesi, hukuk ve idari alanlarda kurumsal/yapısal bir erozyon gerçekleştiği ve Türkiye’nin ivedilikle reforma tabi tutulması gerektiği...

Siyasi Partilerde Reform: Partilere Örgütsel-İdeolojik Özgürlük ile Finansal Denetim ve Parti...

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması...