Anayasa Değişikliği Önerilerine Devam

Muhalefetin Anayasa değişikliği önerileri paketinde Temel Hak ve Hürriyetlerin hukukî rejimiyle ilgili iki önemli değişiklik öngörülüyor. Bunlardan biri ‘’insan onuru’’nun dokunulmazlığının vurgulanması ve ‘’anayasal...

Muhalefetin Anayasa Değişikliği Önerileri

Geçen hafta ‘’Altılı Masa’’ parlamenter sisteme geçiş için beklenen anayasa değişikliği önerilerini açıkladı. Seçimler yaklaştıkça muhalefet bloğunun iktidara gelmeleri halinde neler yapmayı tasarladıkları hakkında...

2022 HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİ (WJP)

World Justice Project - WJP ( Dünya Adalet Projesi), “2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ni yayınladı. WJP tarafından 2012 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan 2015 yılı...

Adalet Tanrıçasının Gözbağı

Son zamanlarda Türkiye’de olup-bitenler, başka birçok şey yanında, “adalet”le ilgili kadim sembollerin anlamını da yeniden hatırlamamızı gerektiriyor. Malum, adaletin Roma dönemine kadar geri giden...

Ortak İyi, Adalet ve Adam Smith

Adalet toplum olarak barışçı bir biçimde bir arada yaşamanın ön şartıdır, adaletin olmadığı yerde toplumu bir arada tutmak ve düzeni sağlamak daha fazla cebir...

Türkiye’de Yürütme ve İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Özgürlük Araştırmaları Derneği tarafından, National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı- Türkiye Ofisi’nin desteğiyle birlikte beş ana kurum/yapıda mevcut sorunların tanımlanması ve somutlaştırılması...