ARTIK İTİRAF EDELİM: BİZİM SORUNUMUZ DEVLETTEN ÖNCE TOPLUMLA

Kendilerini ‘’demokrat aydınlar’’ olarak niteleyen solcular ile bazı Kemalistler 12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu depolitize ettiğini (politikaya ilgisizleştirdiğini) ileri sürerler. Bu sözde büyük bir...

“Yoksulları Mağdur Edecek” Sözü Ne Zaman “Çevre İçin İyi” Sözünden Ağır...

Heartland Enstitüsü'nde çalışan H. Sterling Burnett, "Enerji her ekonominin can damarıdır," diye yazıyor. "Karbon vergisi enerji fiyatlarını yükselterek istihdamı azaltacak, böylece ABD'li şirketlerin yabancı...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK G7 VE BRICS ÜLKELERİNİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Çevre kirliliği, yanlış atık yönetimi, yoğun fosil yakıt kullanımı ve fosil yakıt kullanımı yerine geçebilecek enerji kaynaklarına geçişin tam olarak sağlanamaması, iklim değişikliğine sebep...

Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2023

Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin uluslararası partnerlerinden biri olan World Justice Project (Dünya Adalet Projesi) 2012 yılından bu yana ülkelerin uygulamada hukukun üstünlüğüne ne ölçüde bağlı...

Özgürlük Gündemi Sayı 49

Editörden, Geçen Mayıs’ta yapılan genel seçimler, umulanın aksine, maalesef Türkiye’nin siyasî sağlığını iyileştirecek yeni bir dönemin başlangıcı olmadı. O tarihten beri işlerin kısa ve...

SİVİL DİN, SİYASÎ DİN VE TÜRKİYE

Sivil din (civil religion) 18. yüzyılda Jan Jack Rousseau’nun icat ettiği ve Amerikalı sosyolog Robert Bellah’ın 1960’lar ve 70’lerde yeniden yorumladığı siyasî ve sosyolojik...