Dünya Özgürlük Raporu 2022 (Freedom House)

Freedom House tarafından 2022 yılı Dünya Özgürlük Raporu yayınlandı. 210 ülke ve bölgenin karşılaştırıldığı raporda Türkiye, 2021 yılında olduğu gibi 32 puanla özgür olmayan...

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler 2021 Projesi

Türkiye son on yılda ne yazık ki ekonomik büyüme ve refah konusunda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. Bu talihsiz durgunluğun nedeni, ekonomik alanda yapısal...

Türkiye’de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi

Örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, ortak çıkarları/fikirleri toplu olarak ifade etmek, teşvik etmek, sürdürmek ve/veya savunmak için diğer bireylerle bir araya gelmek olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla...

“İNSANİ ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ” 2021 YILI

Cato Institute ve Fraser Institute iş birliğiyle hazırlanan “İnsani Özgürlük Endeksi” 2021 yılı sayısı yayınlandı. Bu yıl yedincisi yayınlanan indeksin ilki 2009 yılında yayınlanmıştır....

YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ 2021

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl hazırlanan Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2021 yılı raporu yayınlandı. 180 ülkenin karşılaştırıldığı endekste Türkiye 2020 yılında 40 puanla 86....

Türkiye’nin İhtiyacı: Özgürlükçü Ekonomi Modeli

Türkiye’yi zengin ülkeler kategorisine sokacak model özgürlükçü ekonomi modelidir. Tarihsel tecrübe de göstermektedir ki, ekonomik özgürlükleri yüksek olan ülkeler daha yüksek ekonomik büyüme ve...