Tayyip Erdoğan Üçüncü Defa Cumhurbaşkanı Seçilebilir mi?

Malum, genel seçim eşiğinde olmamız birçok mesele yanında bir de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilip seçilemeyeceği sorununu gündeme getirmektedir. Bu konuda Anayasa hükümleri gayet...

Devlet Devletliğini, Polis Polisliğini Yapar

Devlet dediğimiz fenomen aslında bir cebir organizasyonudur. Vaktiyle Max Weber bir siyasî birlik olarak devletin ancak kendisine mahsus olan araçla, yani fizikî güç kullanımıyla...

2021 Yılı Faaliyet Raporu

Özgürlük Araştırmaları olarak kurulduğumuz günden itibaren Türkiye’de hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi ve insan haklarına dayalı siyasi, sivil ve hukuki düzenlemelerin tesisi için kamu politikaları...

Tekçi Hakikat Ve Akp’nin Dinci-Milliyetçi Otoriterizmi

Benim düşünüş tarzımı çok etkilemiş olan kitaplardan biri, 80’li yıllarda okuduğum Karl Popper’ın Türkçeye Tarihselciliğin Sefaleti (The Poverty of Historicism) olarak çevrilmiş olan ünlü...

‘’Vekâleten Demokrasi’’ ile Vekâleten Otokrasi Arasında Türkiye(*)

Türkiye’nin yüzyıldan biraz fazla süre önce başlamış olan demokratikleşme çabaları bugüne kadar maalesef kurumsallaşmış ve pekişmiş bir demokratik rejimle sonuçlanmış değildir. Pekişmiş bir demokrasiye...

2021 Almanak: Sivil Özgürlükler (BLOG)

Freedom House’ın iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve 2020-21 yıllarında Türkiye’de hukuk devleti, demokrasi, sivil ve ekonomik özgürlükler ve sivil toplumda alanlarında yaşanan en önemli olayları...