Özgürlük Gündemi Sayı 24

Editör’den, Epeydir yaşanmakta olduğumuz çok yönlü gerileme süreci sonunda Türkiye’yi içinden çıkılması neredeyse imkânsız olan derin bir krize sürüklemiş bulunuyor. Son bir hafta içinde tanık...

ÖAD 7. Yıl Konuşması

Kurucularımızdan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan'ın Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin 7. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle 16 Ekim 2021 tarihinde tarihinde yapılan toplantıda okuduğu konuşma metni: Türkiye’nin kabaca...

Özgürlük Gündemi Sayı 23

Editör’den, Hükümet sistemi arayışları devam ediyor. 2017 yılında yapılan Anayasa revizyonuyla getirilen başkancı sistem, tahmin edildiği gibi, siyasî rejimin tek-adamcı ve baskıcı vasfını pekiştirirken, taraftarlarının...

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” Projesi

Özgürlük Araştırmaları Derneği bünyesinde, International Democratic Initiative desteğiyle, “Türkiye'de Katılımcı Demokrasiyi Geliştirmek için Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında hazırladığımız eğitime başvurular başladı! Eğitim...

Özgürlük Gündemi Sayı 22

Editör’den, Son günlerde siyasî gündemin en önemli başlığını Kürt sorununda yeniden barışçı çözüm ihtimalinin belirmesi oluşturmaktadır. Kürt siyasî hareketinin yasama organındaki temsilcisi olan ‘’Hakların Demokrasi...

COVID-19’un Küresel Ekonomik Etkileri, Piyasa Yapıları, Ekonomik Özgürlükler ve Yeni Küreselleşme

COVID-19 öncesinde ABD ve Çin, ABD ve AB ve diğer ülkeler arasında ortaya çıkan ticaret savaşları, ülke ekonomilerinin hem kaynak ve altyapı hem de...