Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilere Yönelik Medya Algısı

Haberlerde kullanılan dilde zaman zaman “kaçak mülteciler”, “yasadışı yollarla sınırdan geçen kaçaklar” gibi nitelemelere de yer verildiği, bu anlamda bir anlamda mültecilerin “suçlu” olarak sunulduğu da gözlenmektedir.

Olağanüstü Durumların Ekonomik Etkilerinin Minimizasyonu: Şok Tedavi ve Kademeli Yaklaşım Alternatifi

Darbe ile mücadelede kademeli yaklaşımın kullanılması bir yandan darbeye karşı etkin bir mücadele yapılırken, diğer yandan rekabetçi piyasanın korunması sağlanacak ayrıca ülke imajını yükseltme imkanı da değerlendirilmiş olacaktır.

Aristoteles, Siyasal Dostluk ve Türkiye’de Toplumsal Barış

Demokrasi Aristoteles için kötü rejimler arasında yer almaktadır. Ona göre, demokrasi demos’un yani, yoksul çoğunluğun, özellikle zengin mülk sahiplerinin aleyhine olan “sınırlanmamış” yönetimidir.

‘Brexit’ Sonrası İngiltere ve Ab Bütünleşmesinin Geleceği

İktisat perspektifinden “en iyi çözüm” olan tamamen yeniden yapılanmanın siyaseten uygulanabilir olmaması, diğer taraftan AB’nin dağılmasının doğuracağı maliyetleri aktörlerin üstlenmeyi göze alamaması farklılaştırılmış Avrupa fikrini “ikinci en iyi çözüm” haline getirmektedir.

Başkanlık Sistemi, Latin Amerika Tecrübesi ve Türkiye

Başkanlıkla yönetilen “Latin Amerika ülkelerinin hemen hepsinde demokratik süreçler, ya askerî darbeler ya da Juan Peron, Alberto Fujimori, Hugo Chavez gibi liderlerin popülist otoriter yönetimleriyle kesintiye uğramıştır.

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu: 2015 Eylül-2016 Eylül

2013 yılından bu yana, basın özgürlüğü konusu Türkiye’nin kötüye giden demokratikleşme performansının en önemli göstergelerinden birisi oldu.