Türkiye’de Yüksek Öğretimin Finansmanı: Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

Yüksek öğrenime katılımın bir yatırım olduğu ve bu yatırımın en temel finansörünün Türkiye’de vergi verenler olduğu düşünüldüğünde, mevcut politikanın maliyetinin bir hayli yüksek olması kamu politikası açısından ciddi bir endişe teşkil etmektedir.

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler

Büyüme oranı ile iktisadi özgürlükler ve uluslararası ticaret serbestisi arasındaki ilişki dikkate alındığında, politika yapıcılarının indeks kapsamında yer alan değişkenler veya bu değişkenleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen diğer politika unsularına ilişkin alacakları kararların bireysel refah açısından önemli sonuçlar doğuracağı aşikardır.

Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Seçimlere Etkisi: Siyasal Özgürlükler Perspektifinden Öneriler

Seçim sisteminde özellikle yüzde 10’luk ulusal baraj uygulamasının varlığı büyük partiler lehine işlerken, 1982 Anayasası ve seçim kanununda ifadesini bulan temsilde adalet ilkesi ve bu çerçevede siyasal özgürlük prensibi zedelenmiştir.

15 Temmuz, “FETÖ” ve Liberal Bir Muhasebe

15 Temmuz darbesi, o güne dek “cemaat tehlikesi”ni görememiş ya da en azından bunun boyutunu kestirememiş liberaller için (ki kendimi ikinci kategoriye koyuyorum) bir öz eleştiri ve bir “yeniden durum değerlendirmesi” sebebi olmalıdır.

2015 Yılı Faaliyet Raporu

Özgürlük Araştırmaları Derneği 2015 yılında özgürlük adına verdiği mücadelenin raporunu sizlerle paylaşıyor.

Düzenleyici Kurumlar ve Hukukun Üstünlüğü

Türkiye’de elektrik ve elektronik haberleşme piyasalarındaki dönüşüm, serbest piyasanın temel özelliklerini yerleştirmiştir. Ancak, dönüşüm, her iki sektördeki etkinsizlikleri azaltmada yeteri kadar başarılı olamamıştır.