Raporda başkanlık, yarı-başkanlık ve parlamenter hükümet istemlerinin temel özellikleri, avantajları ve dezavantajları açıklandıktan sonra, milletlerarası siyaset bilimi literatüründe başkanlık sistemine yöneltilen başlıca eleştiriler ele alınmaktadır. Bu başlık altında çift demokratik meşruluk sorunu, başkan ve yasama organının sabit süreler için göreve gelmesinin yarattığı katılık ve bunun krizlere yol açma ihtimali, toplam-sıfır oyununun teşvik ettiği siyasal kutuplaşma, hesap verirlik sorunu, politika yapımında karşılaşılan sorunlar ve delegasyoncu demokrasi özellikleri ele alınmaktadır. Son olarak, Türkiye’de son yıllarda gündemi işgal eden başkanlık sistemi tartışmaları, AKP’nin Türk usulü başkanlık sistemi önerisinin sakıncaları tartışılmakta ve bu durumda Türkiye’nin bir ‘yarışmacı otoriter’ rejime kayacağı tahmininde bulunulmaktadır.

Sonraki İçerikSiyasi Partilerin Beyannamelerindeki Ekonomik Vaatler, Liberal İlkelerle Ne Ölçüde Uyumlu?