Denetim ve gözetim teknolojileri kullanımı COVID-19 Salgını sırasında uygulanan tedbirlere halkın uyumunu artırmak ve uygulama maliyetlerini en aza indirmek için idari açıdan yararlı olsa da bu teknoloji kullanımının karanlık bir tarafı da vardır. Bu tür teknolojiler, vatandaşlar, STK’lar ve medya tarafından bireysel özgürlüklere bir tehdit olarak görülebilmekte ve bu nedenle yoğun bir şekilde eleştirilebilmektedir. Hatta birçok ülkede bireysel özgürlük ihlali algısı nedeniyle kitlesel protestolar düzenlenmektedir.

Bu süreçte kişisel verilerin mahremiyeti (Vatandaşların kişisel verilerinin mahremiyeti hükümetlerden ve özel firmalardan nasıl korunabilir?), katılım/yönetişim (Kısıtlayıcı kamu siyasaları ve tedbirler bağlamında teknoloji kullanımında hangi kamu siyasası aktörleri ne gibi roller oynamaktadır?), şeffaflık (Bu verileri kimler hangi amaçla toplamaktadır? Veriler ne kadar süreyle ne şekilde saklanır?), hesap verebilirlik (Veri güvenliği ihlallerinden kim sorumludur? Yaptırımlar nedir?) ve sürdürülebilirlik (Orta ve uzun
vadede söz konusu teknoloji kullanımının denetimi nasıl sağlanabilir?) gibi değerlerin tehdit altında olduğu algısı yaygın olarak gözlenmektedir. Bu bağlamda, bu rapor COVID-19 Salgını sırasında birçok ülkede kullanılan kitlesel gözetim teknolojilerinin kişisel özgürlükler açısından ne gibi sorunlar yarattığını ve bu sorunların nasıl çözülebileceğini ülke örnekleri yardımıyla incelemekte ve bazı kamu siyasası önerileri sunmaktadır.

Önceki İçerikStratejik Bir Hamle Olarak Başörtüsüne Özgürlük
Sonraki İçerikÖzgürlük ve Medenilik
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Kamu Yönetimi alanında University of Southern California’dan yüksek lisans, Indiana University- Bloomington’dan doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Kamu Politikaları Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. 2011’de Türkiye Bilimler Akademisi Açık Ders Malzemeleri Projesi için yazdığı Kamu Siyasası Ders Notları birçok üniversitede ders kitabı olarak kullanılmaktadır. Mehmet Zahid Sobacı ile birlikte derledikleri Kamu Siyasası: Kuram ve Uygulama başlıklı kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 2014 Bilimsel Telif Eser Programı Mansiyon Ödülü’ne layık görülmüştür. Indiana Üniversitesi (ABD) ve Roma Sapienza Üniversitesi’nde (İtalya) misafir öğretim üyesi olarak kamu siyasası analizi konulu seminerler vermiştir. UNICEF, TÜBİTAK, TODAİE ve Kalkınma, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarında kamu siyasası analizi konulu projeler yürütmüştür. Çalışma alanları yönetim reformu, kamu siyasası analizi, e-Devlet ve yerel yönetimler konularıdır.