2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayıp, 2020 yılı Mart ayında pandemiye dönüşen korona virüsü salgını, ülkelerin çeşitli tıbbi, ekonomik ve sosyal tedbirler almasını ve bunları hayata geçirilmesini şart koşmuştur. Karantina, izolasyon, sokağa çıkmama, iktisadi hayata dair zorunlu düzenlemeler vs. şeklindeki uygulamalar, bireysel, sosyal ve ekonomik haklara doğrudan etki eden ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sonuçların, etik olarak kabul edilebilirliği: etkililik, orantılılık, zorunluluk, asgari ihlal, kamuoyu meşruiyeti ve adalet ilkeleri ışığında yapılacak değerlendirmeye bağlıdır. Başka bir ifadeyle, bahse konu ilkelerin gerekliklerini karşılayan halk sağlığı uygulamaları ve onların doğurduğu bireysel hak ihlalleri, etik açıdan, meşru kabul edilir. Ancak, ilgili ilkeler dikkate alınmaksızın pratiğe dökülen uygulamaların ve onların sonuçlarının etik meşruiyeti tartışmalıdır.

Önceki İçerikHukuk ve Adalet
Sonraki İçerikKamu Ihalelerinde Rekabet ve Şeffaflık
Ercan Avcı
1999 yılında, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2001 yılı başında, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığında, sırasıyla, müfettiş̧ yrd., müfettiş̧ ve başmüfettiş olarak göreve yaptı. Halen Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda bulunmaktadır. Ercan Avci, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2012-2014 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletlerinde, New Haven Üniversitesinde, Sağlık Yönetimi alanında, ikinci yüksek lisansını yaptı. 2015 yılında, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Duquesne Üniversitesinde, Sağlık Etiği Doktora Programına başladı ve 2019 yılında doktora programını tamamladı.