2015 Seçimlerinde siyasi partilerin yaptıkları vaatlerin liberal prensiplerle uyumu; bu vaatlerin yapılabilirliğinin, tutarlılığının ve en önemlisi de başarı şansının anlamlı bir göstergesi niteliğindedir. Siyasi partilerin vaatlerinin liberal ilkelerle ne ölçüde bağdaştığını üç açıdan ele almak mümkündür. 1. Vaatlerin dayandığı değerlerin liberal prensiplerle uyum uyumu, 2. Performansla ilgili vaatlerin liberal prensip ve ilkelerle uyumu, 3. Kullanılacağı söylenen araçlarla ilgili vaatlerin liberal prensiplerle uyumudur. Nihayet söylemdeki uyum ile eylemdeki uyum arasında da bir ayrım yapmak yararlı olur.

Önceki İçerikBaşkanlık Sistemi ve Türkiye
Sonraki İçerikYeni Anayasa Önerisi için Ekonomik ve Sosyal Hükümler